Ajira KKKT - Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Tanzania


EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN TANZANIA
(Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania)

DAYOSISI YA MASHARIKI NA PWANI
(Eastern and Coastal Diocese)

Tel:.022-2125505, 2113246, Fax: 2125505

Office of: Social Service Dept.
Our Ref:  DMP/NKM: HJ/2009/3
Your Re: …………………………………..P.O. Box 837
Dar es Salaam
Tanzania 
                                                                                                                                                     25/09/2009

MKUU WA JIMBO/MCHUNGAJI/WAPENDWA KATIKA KRISTO,

Bwana Yesu Kristo Asifiwe,

YAH: TANGAZO LA NAFASI ZA AJIRA KATIKA DAYOSISI YETU.

Ninayo furaha kuwatangazia kuwa KKKT: DMP inazo nafasi nne (4) za ajira katika Idara yake ya Huduma za Jamii kama ifuatavyo:-

NAFASI            1.
           AFISA UTABIBU CLINICAL OFFICER.
WAJIBU  WAKE
Atawajibika kwa Mkurugenzi wa Afya wa Dayosisi.
KAZI/MAJUKUMU YAKE
Atasimamia na kuendeleza zahanati.
Atatoa huduma ya kwanza kwa maradhi ya kinamama na watoto.
Atashughulikia na kuratibu hatua za kinga na tiba
Atachunguza na kushughulikia maradhi ya kawaida
Atahakikisha huduma bora za utabibu zinatolewa vyema katika zahanati.
Ataboresha mahusiano na wadau wa afya hasa serikali na taasisi zingine
Atasimamia na kuratibu utoaji wa huduma za VVU/UKIMWI.
Atatekeleza na kusimamia program za afya ya msingi.
Atahakikisha miongozo na taratibu za kiafya za wizara zinafuatwa kikamilifu
Na atashughuli zingine zitakazopangwa na Mkurugenzi wa Afya

SIFA ZINAZOTAKIWA
Awe na Diploma au zaidi katika masomo ya utabibu toka katika chuo kinachotambuliwa na serikali.


UZOEFU
Miaka mitatu au zaidi katika kazi hiyo
NGAZI YA MSHAHARA
Maelewano kwa kuzingatia taratibu na viwango vya Dayosisi.

NAFASI      2.
MRATIBU WA KITUO CHA UDIAKONIA.


UWAJIBIKAJI
Atawajibika kwa Naibu Katibu Mkuu pamoja na kwa Afisa Mkuu wa Huduma za Jamii wa Dayosisi.

KAZI /MAJUKUMU YAKE
Atakuwa ndiye mkuu wa kituo hivyo atahusika na shughuli zote za kiutawala za kituo ikiwemo shule na vitengo vingine.
Atakuwa mwenyekiti wa menejimenti ya kituo.
Atakuwa mwenyekiti wa kikao cha watumishi wote kituoni.
Atakuwa Katibu wa Bodi ya Udiakonia
Atawajibika kushirikiana na uongozi wa Idara kutafuta wafadhili.
Atahusika kusimamia miongozo, serĂ¡ na maelekezo ya Dayosisi kituoni kwake.
Atawajibika kupanga mipango na mikakati ya kimaendeleo ya kituo katika kuwasaidia watoto wenye ulemavu wa akili.
Atahusika katika kuratibu ziara za kimafunzo, za wanaojitolea, n aza wageni wote watakaotembelea kituoni.
Kwa kushirikiana na walimu kituoni hapo ataratibu ziara zote za kimafunzo za watoto pamoja na walimu na wafanyakazi wengine.
Atakuwa kiunganishi katika ya wazazi wa watoto, viongozi wa serikali za mtaa katika eneo lao na Dayosisi katika kuwahudumia watoto wenye ulemavu wa akili.
Atashirikiana na Chaplain wa kituo katika utoaji wa huduma za kiroho na pia kuandaa ziara za kutembelea sharika na mitaa.
Atakuwa mjumbe katika kamati ya shule.
SIFA ZINAZOTAKIWA
Awe mwenye elimu ya Diploma ya juu au zaidi katika taaluma ya Ustawi wa jamii/sosholojia/maendeleo ya jamii/Elimu ya Ulemavu wa akili au viungo (OT) toka katika chuo kinachotambuliwa na serikali. 
Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta ni muhimu.

UZOEFU
Awe mwenye uzoefu mkubwa wa uongozi wa miaka mitatu au zaidi.
Awe mwenye uzoefu na masuala ya watoto wenye ulemavu atapewa kipaumbele.

NGAZI YA MSHAHARA
Maelewano kwa kuzingatia taratibu na viwango vya Dayosisi.NAFASI        3.
MRATIBU WA HUDUMA ZA JAMII JIMBONI.UWAJIBIKAJI
Atawajibika kwa Afisa Mkuu wa Huduma za jamii wa Dayosisi.
Atawajibika kwa Afisa mipango, fedha na Utawala wa Jimbo.


KAZI/MAJUKUMU  YAKE
Atapanga, kuratibu na kutekeleza mipango ya ustawi wa jamii jimboni
Atabuni na kutekeleza miradi ya ustawi wa jamii na maendeleo.
Atasimamia na kuratibu utoaji wa misaada na huduma za kiutu kwa jamii hasa watu wenye ulemavu, yatima, wajane, waliopatwa na majanga mbalimbali n.k.
Atashirikiana na Mkuu wa jimbo na Afisa wa jimbo kubuni na kuanzisha fursa za kuwezesha na kuvijengea uwezo vikundi maalum kama wanawake, watoto, vijana, wazee katika miradi yao ya kuzalisha mali na kupambana na umaskini, ujinga  na maradhi.
Atabuni miradi ya kupambana na UKIMWI, Umaskini na Ujinga.
Atahakikisha maazimio na serĂ¡ za DMP za utoaji huduma bora kwa jamii zinafuatwa na kutekelezwa ipasavyo.
Atafanya kazi nyingine kadri atakavyopangiwa na wakuu wake wa kazi katika jimbo na Dayosisi.
SIFA ZINAZOTAKIWA
Awe mwenye Diploma au zaidi ya Ustawi wa jamii, Sosholojia, maendeleo ya jamii au inayofanana na hizo toka katika chuo kinachotambuliwa na serikali.  .
Awe na ujuzi wa Kutumia Kompyuta ni muhimu.


UZOEFU
AWE UZOEFU WA KAZI USIOPUNGUA MIAKA MITATU.


KIWANGO CHA MSHAHARA
Maelewano kwa kuzingatia taratibu na viwango vya Dayosisi.


NAFASI
 1. “FIELD WORKER” -Mradi wa kutembelea watoto majumbani (HVP)
KAZI NA WAJIBU  WAKE
Atahudumia watoto wenye Ulemavu wa akili.
Atatembelea watoto wenye ulemavu wa akili majumbani
Kushauriana na wazazi wenye watoto na kupanga mikakati na mbinu za kuwasaidia na kuwatunza watoto wenye ulemavu wa akili.
Atashirikiana na Mratibu na Meneja wa mradi katika kuwatafuta na kuwafikia watoto wengi zaidi majumbani.
Atashirikiana na maafisa ustawi wa jamii wa serikali, watendaji kata na viongozi wa serikali za mitaa katika kutekeleza vyema mradi huu.


SIFA ZINAZOTAKIWA
Awe mwenye Cheti cha Ustawi wa jamii/Sosholojia/maendeleo ya jami, Elimu ya Ulemavu wa akili/viungo (OT) au zinazofanana na hizo toka katika chuo kinachotambuliwa na serikali.
Awe mwenye uzoefu wa kulea na kutunza watoto wenye ulemavu.
Awe mwenye uwezo wa kuendesha pikipiki.
Wanaume watapewa kipaumbele.

UZOEFU
Awe wenye uzoefu wa si chini ya mwaka mmoja katika utoaji wa huduma majumbani.
Awe mwenye uzoefu wa kuhudumia watoto wenye ulemavu atapewa kipaumbele
NGAZI YA MSHAHARA
Maelewano kwa kuzingatia taratibu na viwango vya Dayosisi.

Hivyo KKKT: DMP inakaribisha barua za maombi ya ajira kwa watu wote wenye sifa zilizoonyeshwa hapo juu.


MAHITAJI MUHIMU KWA WAOMBAJI WOTE:
 • Barua ya maombi yako yaambatane na wasifu wako (CV) wenye wadhamini watatu na mawasiliano yao, picha ndogo (Passport size), Nakala ya vyeti halisi vya elimu na kuzaliwa,Nakala za mafunzo ya ziada na kompyuta, Barua ya utambulisho toka kwa mchungaji wa usharika wako
 • Uwezo na uzoefu wa kuongea, kuandika na kusoma lugha ya Kiswahili na kiingereza ni muhimu
 • Umri wa waombaji usizidi miaka 45.
 • Barua zote za maombi ziwe na nambari za simu.
 • Waombaji wenye sifa zaidi zinazotakiwa watapigiwa simu kwa ajili ya usaili utakaofanyika kabla ya tarehe 18/10/2009; HIVYO USISUMBUKE KUPIGA SIMU!
 • Waombaji Watanzania watapewa kipaumbele zaidi.
 • MWISHO WA KUPOKEA MAOMBI NI IJUMAA TAREHE 09/10/2009; SAA 8:30 mchana; MAOMBI YOTE YATUMWE KWA ANWANI IFUATAYO:-
KATIBU MKUU,
KANISA LA KIINJILI LA KILUTHERI TANZANIA,
DAYOSISI YA MASHARIKI NA PWANI,
LUTHER HOUSE, Ghorofa ya kwanza,
SOKOINE DRIVE,
S.L.P 837,
DAR ES SALAAM. 

Ni matumaini yangu kuwa tangazo hili litawafikia walengwa kupitia ofisi yako ili tuweze kupata watumishi bora kwa kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo.

Wenu katika utumishi mwema wa Bwana wetu Yesu kristo,

ROBERT CHARLES
NAIBU KATIBU MKUU: HUDUMA ZA JAMII

NAKALA:-
 • BABA ASKOFU
 • MSAIDIZI WA ASKOFU
 • KATIBU MKUU
 • NAIBU KATIBU MKUU: UTAWALA NA UTUMISHI
 • NAIBU KATIBU MKUU: MIPANGO NA FEDHA
 • MHASIBU MKUU
1

Sr Technical Advisor, Research and Strategic Information - Tanzania

Organization(s): Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
Country/Region: Tanzania
Contract Length: Full-time staff position

Description

The Senior Technical Advisor, Research and Strategic Information (STA-RSI) has the responsibility for ensuring an effective delivery of EGPAF Tanzania's projects and contracts. As a member of the senior management team, working hand in hand with the TD and the Associate TD Clinical Services (ATD-CS), the STA-RSI provides leadership, management, support, co-ordination and technical expertise for the implementation of high quality PMTCT, Care and Treatment and several related cross-cutting programs in Tanzania, in close collaboration with the government of Tanzania and its international donor community.

Reporting to the Technical Director (TD), the STA-RSI will assist the TD in the supervision and capacity building of the Technical Advisors, Program Co-ordinators and Program Officers responsible for PMTCT, Care and Treatment, Training and Capacity Building, Community Linkages, Early Infant Diagnosis, Quality Improvement, Laboratory Services, M&E and Public Health Evaluations. The STA-RSI will ensure that each assigned project will reach its objectives and impact, essential for the fulfilment of the EGPAF Country Operating Plan (COP).

The main responsibilities of the STA-RSI are two-fold:
 • Development of EGPAF Tanzania's research potential and activities
 • Strengthening data-driven management and effective use of M&E in EGPAF Tanzania's program
RESPONSIBILITIES
Development of EGPAF Tanzania's research potential and activities
 • Coordinating EGPAF Tanzania's research activities
 • Work with EGPAF staff in the identification of research areas and public health evaluations; leading the development of a research agenda for EGPAF Tanzania
 • Leading the development of research and grants proposals and building the capacity of EGPAF staff doing so
 • Building capacity of EGPAF staff in writing high quality reports and dissemination of success stories, best practices, lessons learned, scientific abstracts and -papers
 • Building capacity of EGPAF staff in performing impact assessments and research activities
 • Supervising and strengthening EGPAFs Program Officer Public Health Evaluations
Strengthening data driven management and effective use of M&E
 • Supervising and strengthening EGPAF Tanzania's M&E department (currently consisting of one Program Coordinator, eight Program Officers and one Data Clerk)
 • Leading and strengthening EGPAF Tanzania's Quality Improvement activities
 • Assuring accurate monitoring of EGPAF Tanzania's programmatic performance from sub-grantee to country program level
 • Assuring active and effective sharing of data and information within EGPAF and between EGPAF and relevant stakeholders
 • Organizing quarterly data discussion and feedback meetings between EGPAF and sub-grantees at each supported region
 • Building capacity of EGPAF staff and sub-grantees to collect, analyze and use data for management and decision making
 • Assure the timely submission of high quality reports to donors, MOHSW, EGPAF head quarters and other stakeholders as required
Supervision of program staff
 • Participating in the recruitment of new personnel
 • Performing performance evaluations of supervised staff
 • Ensuring timely reporting and co-ordination of individual work plans of supervised staff
 • Maintaining a register of individual travel plans of supervised staff
 • Authorising travel advances and approving expense reports of supervised staff
Represent EGPAF to donors, government bodies and other partners and stakeholders
 • Representing EGPAF in national and international consultations, meetings and correspondence with other stakeholders, with a focus on research and strategic use of information and M&E
 • Assisting in the management of national and international visitors by developing scopes of work and co-ordinating schedules and travel as needed
 • Maintaining strong links with EGPAF's partners and other senior program team, developing shared approaches to realise EGPAF's global strategy
Management and planning
 • Work closely with the TD to provide technical guidance to the initiatives of the country program
 • Assist the TD and Country Director in the development and planning of reports, project proposals, COPs and budgets
 • Facilitate development of quarterly and annual work plans for staff at country and field offices
Other Duties
The STA-RSI will be expected to undertake other duties from time to time, as discussed and agreed with the TD and the Country Director.

Working station
The position is based in Dar es Salaam, and frequent travel (30%) to other parts of the country is a core requirement of this position. Occasional travel outside Tanzania may be necessary.

Education and experience
 • Masters or PhD in Epidemiology (or proven equivalent experience)
 • Proven experience in Pubic Health with a Masters of Public Health or equivalent degree or experience
 • Extensive experience in the design, planning, implementation and management of HIV and Public Health related research projects, preferably in developing countries
 • At least five years of proven experience in HIV-project management in the design, administration, management and implementation of international health programs in developing countries, including M&E, supervision and reporting
 • Proven experience in the development of quality improvement tools and -systems in developing countries
 • Proven experience in the writing of abstracts, proposals and reports
 • At least five years of relevant work experience in developing countries, preferably in Tanzania
Essential Skills and Knowledge
 • Energetic, pro-active independent and self motivated
 • Excellent analytical, oral and written communication skills
 • Excellent management and diplomatic skills
 • Ability to manage multiple priorities and projects while working as part of team
 • Skills and knowledge in program sustainability and capacity building
 • Extensive knowledge on HIV prevention and care
 • Excellent understanding of MS Office; excellent understanding of statistical packages
 • Fluency in English, both oral and written
Desirable Skills and Knowledge
 • M.D.
 • Knowledge of existing in country key stakeholders in HIV related activities
 • Experience in working for an international NGO
 • Knowledge of USAID / CDC procedures, rules and regulations
 • Knowledge of Kiswahili language an advantage.

Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation

Apply for this job here: http://tinyurl.com/ybhxe5g 

Apply by: 21 November 2009

Spurce: http://tbe.taleo.net/NA3/ats/careers/requisition.jsp?org=PEDAIDS&cws=1&rid=334

Technical Advisor - Monitoring, Evaluation, Knowledge Management and Learning Manager – Kenya

Organization(s): Catholic Relief Services (CRS)
Contract Length: Full-time staff position
Background:
Catholic Relief Services (CRS) is implementing a 4-year grant funded by the Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) to coordinate a range of activities to increase cassava productivity and sustainability at scale in Burundi, the Democratic Republic of Congo, Rwanda, Tanzania, Western Kenya, and Uganda.  CRS is partnering with the International Institute of Tropical Agriculture (IITA) to lead a network of regional associations and agricultural institutions, country-level agricultural research organizations and local civil society implementing organizations. The vision of the Great Lakes Cassava Initiative (GLCI) is to enhance productivity and resilience of vulnerable cassava farmers by assisting over a million cassava farm families with access to improved, preferred, disease-resistant planting materials and agronomic support to increase cassava productivity by more than 25%, laying the foundation to exploit emerging growth markets. GLCI monitoring, evaluation, knowledge management and learning systems play an important role in tracking the progression of cassava disease, measuring the success of disease-resistant planting varieties, assessing the results of farmer group strengthening activities, and fostering the knowledge exchange between the GLCI network members and farming communities needed to achieve GLCI goals. The knowledge generated by M&E systems needs to be well managed and lead to organizational learning so that management decisions, as far as possible, are based on field-based evidence. These systems must adapt to a wide range of local conditions in terms of geography, levels of infrastructure, local capacity, language, access to roads, power, phone and internet connectivity.

Primary Function:
The GLCI Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Specialist is responsible for managing GLCI's project wide monitoring and evaluation (M&E) and knowledge management (KM) and Learning programs. The MEL specialist is directly supervised by the GLCI Chief of Party and works closely with the Technical Director, the four GLCI objective team leaders (OTL-Seed, OTL-Training, OTL-Planning and Partnerships, and OTL - Disease), the GLCI Country Program Mangers (CPM's) and technical support team members in implementing these programs. The MEL specialist is a participant in CRS' MEL community of practice and maintains a relationship with the PQSD agriculture and M&E global teams, the all Africa Team, and the Chief Learning Officer for the purposes of exchanging technical advice and learnings.

Specific Responsibilities:
1. Complete the initial deployment of GLCI's M&E, KM and Learning Systems
 • 1. Review, test and deploy GLCI data collection, reporting, analyses, and knowledge exchange and learning processes and tools in both French and English
 • 2. Integrate GLCI and MDS data collection systems
 • 3. Integrate GLCI M&E System with the use of ruggedized computers and software for field level data recording
 • 4. Integrate the rollout of GLCI's M&E system and online training program particularly with regard to the use of ruggedized computers and Agilix software for field training
 • 5. Establish a knowledge management and learning strategy for GLCI, implement a web-based KM platform, establish an initial knowledge base, and introduce collaborative tools to support knowledge exchange within the GLCI community
 • 6. Implement a communication and training program designed to prepare GLCI staff at all levels to adopt the M&E, KM and learning systems
 • 7. Transfer of data from existing local M&E systems to the program-wide systems
 • 8. Implement a full scale rollout to staff, partners, field agents, and farmer groups across all six GLCI countries
 • 9. Provide technical assistance to staff and partners to support them in managing the adoption of the program-wide GLCI systems in their areas of responsibility
 • 10. Deliver regular information reports that keep the GLCI community apprised of M&E and KM and learning system results
 • 11. Enhance the capacity of the GLCI staff and partners to achieve their goals by a process of accompaniment, including regular sites visits
 • 12. Coordinate the learning and exchange of experience across the different GLCI implementing Country Programs
 • 13. Ensure that the GLCi lessons learnt and good practice are compiled and used to improve future planning and implementation
 • 14. Ensure that lessons learnt are shared within and across East Africa Region and Central Africa Region as well as with the CRS M&E community for wider dissemination
2. Manage the on-going implementation and enhancement of GLCI's project wide M&E Program
 • 1. Maintain BLCI's M&E system processes and tools
 • 2. Work with GLCI Objective Team Leaders to determine GLCI's on-going M&E needs
 • 3. Manage the agreements with in-house and external providers of automated data capture, analysis, and reporting tools
 • 4. Provide on-going communications, training, and support to GLCI staff to aid their adoption of these M&E system processes and tools
 • 5. Maintain and communicate the schedule for field data collection activities
 • 6. Monitor the implementation of these activities, assess and report progress in order to surface, escalate and resolve issues o Coordinate and/or perform data analysis activities
 • 7. Produce and /or coordinate the production and dissemination of data analysis.
 • 8. Plan and conduct events to contribute to and/or share lessons learned
 • 9. Collect feedback from GLCI staff and use that feedback to refine the M&E system
 • 10. Communicate program results to the GLCI community, the CRS community, and community supporters such as NetHope
3. Manage the on-going implementation and enhancement of GLCI's project wide KM Program
 • 1. Work with the Head Of Programs, Objective Team Leaders, Country Program Managers and technical team members to develop and/or refine GLCI's knowledge strategy
 • 2. Maintain GLCI's KM platform (website and collaborative tools)
 • 3. Manage the agreements with in-house and external providers of the platform's technology
 • 4. Manage the organization and content of the GLCI website
 • 5. Work with the GLCI network to extend GLCI's knowledge base and to maintain its quality through contributions to the website and evaluation of its content
 • 6. Facilitate the formation and on-going operation of GLCI knowledge communities
 • 7. Assist community members to adopt and use GLCI's collaborative tools
 • 8. Collect feedback from the GLCI community and use that feedback to refine KM program processes and tools
 • 9. Periodically assess progress in achieving GLCI's knowledge strategy and communicate results to the GLCI community, the CRS community, and community supporters
Personal Skills:
 • 1. Ability to tackle new systems and provide solutions for non-specialists in data capture, analysis, reporting, and knowledge exchange activities
 • 2. Ability to plan and implement the rollout of new system processes and tools
 • 3. Ability to provide change management services including communications, training, coaching, and development of reward and recognition strategies to support such rollouts
 • 4. Ability to provide training and technical support for a range of staff from project managers to field workers
 • 5. Ability to communicate requirements for ICT based M&E and KM systems and to monitor their implementation
 • 6. Ability to work as part of a team and to facilitate learning events.
 • 7. Ability to take on multiple tasks simultaneously
 • 8. Ability to work under tight deadlines
 • 9. Ability to develop and maintain good relations with consortium partners, foundation staff and other donors, and appropriate academic and research institution staff, and to utilize the relationships to promote the work of CRS
Qualifications:
 1. MSc in Agricultural economics, statistics or Monitoring and Evaluation
 2. Minimum four to five years field experience in developing countries
 3. Knowledge and experience with M&E systems for agricultural projects, preferred
 4. Skilled in the use and/or application of technical principles, theories, and concepts
 5. Knowledge and experience with the implementation of organizational change and KM programs preferred.
 6. Knowledge of online M&E systems, KM platforms, and experience with mobile data capture and retrieval systems. Demonstrated knowledge of best practices in assigned technical field and program
 7. Demonstrated ability to transfer knowledge to diverse audiences through training, mentoring, and other formal and non-formal methods.
 8. Fluency in English and French, required.
 9. Computer skills (experience with database management, on-line form development, Microsoft office, and statistical packages tools desirable)
 10. Willingness to travel up to 30% of time.
To apply for this position please visit the Catholic Relief Services website at www.crs.org/about/careers.Reference No: I 09 113

Application deadline: 24 December 2009

Various job opp. with Jhpiego in Zambia and Botswana

Expand your horizon, attempt to work outside the EA and Great Lakes region, apply for these opportunities:
 1. Country Director - Zambia
 2. Technical Director – Zambia
 3. Pre-Service Education Advisor – Botswana
 4. Financial Officer – Botswana
 5. Male Circumcision Technical Advisor – Botswana
 6. Administrative Coordinator – Botswana
 7. Monitoring & Evaluation Advisor – Botswana
Benefits
As an affiliate of The Johns Hopkins University, Jhpiego offers competitive compensation and a comprehensive benefits package to its employees. The package includes health and dental plans, life and disability insurance, pension/retirement plans, flexible spending programs, and employee and dependent tuition support. Other benefits such as relocation assistance and cost of living may apply for overseas employees. (Benefits vary by country for Jhpiego employees hired locally in our countries of operation.)

Source: http://www.jhpiego.org/careers/index.htm

Proposal Officer with Jhpiego - Tanzania

Jhpiego an affiliate of Johns Hopkins University

Proposal Officer
Department: Global Program Operations
Position Reports To: Monitoring and Evaluation Advisor
Positions Supervised: N/A
Location: Dar es Salaam, Tanzania

Overview:
Sr. Officer will provide technical support and conduct monitoring and evaluation for reproductive, maternal and neonatal health and HIV/AIDS public health programs. To provide technical leadership in the area of monitoring and evaluation for Jhpiego Tanzania, including conducting research, program evaluation, health information systems, logical frameworks and indicator development, and reporting on results. Position will also include capacity-building on M&E for Jhpiego Tanzania staff and community-based partners.
Responsibilities:
 • Development and implementation of country- and award-specific monitoring and evaluation strategies and frameworks
 • With program team, plan for and conduct monitoring activities and ensure accurate and timely reporting to USAID and other donors
 • Develop and test data collection instruments and tools for monitoring and evaluation
 • Establish and act as a liaison with points of contact at organizations that will serve as primary data sources for reporting on Jhpiego program results
 • Design, implement, analyze and disseminate research and evaluation studies to ensure that Jhpiego consistently meets the goals established in its cooperative agreements and work plans
 • Work closely with program and IT staff to compile, analyze and present data for reporting of program progress and impact
 • Monitor and supervise delegated Jhpiego/Tanzania monitoring and evaluation activities
 • Contribute to quarterly, annual and adhoc reports as appropriate
 • Assist in writing technical reports, presentations and / or manuscripts for publication based on monitoring and evaluation data
 • Participate in national level technical working groups on M&E, health information systems, or research
Qualifications and Requirements
 • Master’s degree in health, demography, statistics or social sciences
 • Minimum of 5 years’ experience in monitoring, evaluation, and research studies related to reproductive health (maternal and newborn health experience preferred)
 • International health program experience, preferably working with USAID or other international donor agencies
 • An understanding of and familiarity with a range of applied research and monitoring and evaluation approaches including health information systems
 • Experience working with computer-based statistical packages and databases (Epi Info, Access, STATA, SPSS, SAS, etc.)
 • Strong computer skills (word processing, PowerPoint, e-mail, Internet)
 • Ability to communicate technical information understandably, both orally and in writing
 • Excellent verbal and written English and Kiswahili, with the ability to communicate courteously and effectively in both languages
 • Ability to work on a variety of projects concurrently in a fast-paced environment
 • Publications in peer reviewed journals preferred
 • Demonstrated ability to self-manage and to work as part of a team
Jhpiego offers competitive salaries and a comprehensive employee benefits package including: medical and dental plans; paid vacation, holidays and sick leave; personal accident insurance; 403(b) retirement plan; life and disability insurance; travel insurance; education assistance plan and more.
Send resumes to Jhpiego Human Resources ([email protected]) For further information about Jhpiego and its services, visit our Web site.

Note: The successful candidate selected for this position will be subject to a pre-employment background investigation.

JHU is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer

"wow" weblinks

 1. SecurityToolsLlist - Security Tools List - The security list from security auditors for security auditors
 2. GoogleSearch - A custom Google Torrent Search
 3. Soundjay.com - free sound effects web site! You are allowed to use the sounds on our website free of charge and royalty free in your projects but you are NOT allowed to post the sounds on any web site for others to download, link directly to individual sound files, or sell the sounds to anyone else.
 4. Screenjelly.com - record your screen activity with your voice so you can spread it via Twitter or email. No need to install or download anything
 5. Vocaroo.com - Vocaroo - The premier voice recording service. A shiny new service for sending voice messages across the interwebs.

Job opp. with School of Public Health and Social Sciencies at MUHAS - Tanzania

MUHIMBILI UNIVERSITY OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SCIENCES
P.O. BOX 65015
DAR -ES-SALAAM
TANZANIA

Telephone: +255-22-2150302-6 Ext 222
Direct Line: +255-22-2153371
Telefax: +255-22 -2151238
E-mail: [email protected]

JOB OPPORTUNITIES
(Also accessible thorough www.muhas.ac.tz)

The School of Public Health and Social Sciences at MUHAS, in collaborations with partners is planning to conduct a population based study on children’s health and their life experiences in Tanzania mainland and Zanzibar. The study activities are scheduled to start from 2nd week of October 2009 until 3rd week of December 2009. The school therefore invites applications from qualified, competent, committed and dynamic individuals to fill the following positions.

Interviewers (120)- to conduct field survey
Lead Interviewers (24) – to supervise teams conducting field survey
Data entry clerks (5)

Required qualifications

1. Interviewers
The candidates should preferably be of the age 20 -34 years, holder of at least a diploma or degree in the field related to social sciences or humanities (i.e sociology, education, environmental health, nursing, medicine etc). Individuals with previous experience of conducting studies involving young people, fluent in English and Swahili, those trained in social service or counseling will have added advantages.

Roles and responsibilities
 • The main responsibility will be to conduct and complete a household census in both rural and urban selected Enumeration areas according to methods described in the training
 • Contact period: 5 days training and at least 28 days of field work
 
2. Lead interviewers
The candidates should be people of substantial professional authority in the field of research and evaluation. They should have ability to interact with interviewers as well as with top research coordinators. Should have a first degree education and above, should have experience in conducting surveys, management experience, and fluency in English and Swahili.

Roles and responsibilities
 • To Oversee all activities of the survey team members to ensure described methods and study procedures are followed up by interviewers as was demonstrated during the survey training.
 • Contact period: 8 days training and at least 28 days of field work
 • Remuneration: Both Interviewers and Lead interviewers will be paid a competitive perdiem package based on government rate
 • Other attributes for both Interviewers and Lead interviewers
 • Individuals should have friendly attitudes, honest, not aggressive, eager to learn and hardworking, responsive to directions, respect to peers and supervisors, physically fit, able to walk long distances, and able to spend an extended period of time in rural areas.
Submission of applications
All application must reach the indicated address by the closing date of the Friday 2nd October 2009. Please note that only the short listed candidates will be invited for interview by the School of Public Health and Social Sciences. Interviews will take place in Zanzibar Monday the 5th.

Application should include photocopies of relevant certificates; a current curriculum vitae indicating postal addresses, day time telephone contact or cell phone; qualifications, experience and present position, as well as names and addresses of two referees. Application in sealed envelops marked “Job opportunity for Lead interviewer” or “Job opportunity for Interviewer” or “Job opportunity for data entry clerk” or email attachments should be submitted to;

The Dean
School of Public Health and Social sciences
MUHAS
Box 65015
Dar es Salaam
[email protected]

Download the brochure here: http://writer.zoho.com/public/nukta77/Job_Advertisement-MUHAS1