NECTA: Matokeo ya Mtihani wa Taifa Kidato cha Sita (ACSEE) 2014; Shule na Wanafunzi 10 bora na wa mwisho

* Soma taarifa rasmi ya Baraza mwishoni mwa jendwali lifuatalo...Chanzo cha jedwali la matokeo: www.necta.go.tzTAARIFA YA MATOKEO YA MTIHANI WA KIDATO CHA SITA (ACSEE) ULIOFANYIKA MEI 2014

 1. UTANGULIZI
Baraza la Mitihani la Tanzania katika kikao chake cha 100 kilichofanyika tarehe 15 Julai, 2014liliidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo ya Mtihani wa Kidato cha Sita (ACSEE) uliofanyika tarehe 05 – 21 Mei 2014. Matokeo haya yamechakatwa kwa kutumia viwango vya alama na madaraja ya ufaulu kama ilivyooneshwa katika Jedwali la 1 na la 2.

Jedwali la 1: Viwango vya Ufaulu.

Alama
Uwigo wa Alama
A75 – 100
B+60 – 74
B50 – 59
C40 – 49
D30 – 39
E20 – 29
F0 – 19

 .Mtahiniwa atahesabiwa kuwa amefaulu somo endapo atakuwa amepata angalau gredi D (alama 30) katika somo husika. Hivyo, kiwango cha juu cha ufaulu katika somo ni Gredi A ambapo kiwango cha chini cha ufaulu (pass) katika somo ni Gredi D. Ufaulu katika gredi A, B+, B na C utakuwa ni ‘Principal Pass’.

Jedwali la 2: Madaraja ya Ufaulu.


DARAJA
POINTI/VIGEZO
I
3 – 7
II
8 – 9
III
10- 13
IV
Awe na angalau D mbili au ‘principal pass’moja isiyopungua C.
O
Aliyepata ufaulu chini ya D mbili


Uzito wa alama katika Gredi; A=1, B+= 2, B=3, C=4, D=5, E=6 na F=7.
 1. USAJILI NA MAHUDHURIO
 1. Watahiniwa wote 
Jumla ya watahiniwa 41,968 waliandikishwa kufanya Mtihani wa Kidato cha Sita 2014 wakiwemo wasichana 12,674 (30.20%) na wavulana 29,294 (69.80%). Watahiniwa wa Shule walikuwa 35,650 ikilinganishwa na watahiniwa 43,231 walioandikishwa kufanya mtihani huo mwaka 2013.


Kati ya watahiniwa 41,968 waliosajiliwa kufanya Mtihani wa Kidato cha Sita Mei 2014, watahiniwa 40,695 sawa na asilimia 96.97 walifanya mtihani na watahiniwa 1,273 sawa naasilimia 3.03 hawakufanya mtihani. 
  1. Watahiniwa wa Shule 
Kwa Watahiniwa wa Shule, kati ya watahiniwa 35,650 waliosajiliwa, watahiniwa 35,418 sawa na asilimia 99.35 walifanya mtihani ambapo wasichana walikuwa ni 11,022 (99.63%) na wavulana ni 24,396 (99.22%). Watahiniwa 232 (0.65%) hawakufanya mtihani. 
  1. Watahiniwa wa Kujitegemea 
Kwa upande wa Watahiniwa wa Kujitegemea, kati ya watahiniwa 6,318 waliosajiliwa, watahiniwa 5,277 sawa na asilimia 83.52 walifanya mtihani na watahiniwa 1,041 sawa na asilimia 16.48 hawakufanya mtihani.


 1. MATOKEO YA MTIHANI 
  1. Watahiniwa Wote 
Jumla ya watahiniwa 38,905 sawa na asilimia 95.98 ya watahiniwa waliofanya Mtihani wa Kidato cha Sita 2014 wamefaulu. Wasichana waliofaulu ni 12,080 sawa na asilimia 97.66wakati wavulana waliofaulu ni 26,825 sawa na asilimia 95.25.

Mwaka 2013 watahiniwa waliofaulu walikuwa ni 44,366 sawa na asilimia 87.85.
  1. Watahiniwa wa Shule
Watahiniwa wa Shule waliofaulu ni 34,645 sawa na asilimia 98.26 ya waliofanya mtihani. Wasichana waliofaulu ni 10,900 sawa na asilimia 99.20 na wavulana ni 23,745 sawa na asilimia97.84.

Mwaka 2013 Watahiniwa 40,242 sawa na asilimia 93.92 ya Watahiniwa wa Shule walifaulu mtihani huo.
  1. Watahiniwa wa Kujitegemea
Idadi ya Watahiniwa wa Kujitegemea waliofaulu mtihani ni 4,260 sawa na asilimia 80.73.Mwaka 2013 Watahiniwa wa Kujitegemea 4,124 sawa na asilimia 53.87 walifaulu mtihani huo.

 1. UBORA WA UFAULU

Ubora wa ufaulu kwa kuangalia madaraja waliyopata Watahiniwa wa Shule unaonesha kuwa jumla ya watahiniwa 30,225 sawa na asilimia 85.73 wamefaulu katika madaraja I – IIIwakiwemo wasichana 9,954 sawa na asilimia 90.59 na wavulana 20,271 sawa na asilimia83.53.


Jedwali lifuatalo linaonesha ufaulu kwa kila Daraja kwa Watahiniwa wa Shule na kwa Jinsi:
Daraja la Ufaulu
WavulanaWasichanaJumla
IdadiAsilimiaIdadiAsilimiaIdadiAsilimia
I2,2329.201,54114.023,77310.70
II6,17925.463,45231.429,63127.32
III11,86048.874,96145.1516,82147.71
IV3,47414.319468.614,42012.54
05242.16880.806121.74


 1. UFAULU WA MASOMO KWA WATAHINIWA WA SHULE
Jedwali lifutalo linaonesha kuwa ufaulu wa watahiniwa wa shule katika masomo yote (14) ya msingi umepanda ikilinganishwa na mwaka 2013. Ufaulu wa juu kabisa ni ule wa somo laKiswahili ambapo asilimia 99.88 ya watahiniwa wote wa Shule waliofanya somo hilo wamefaulu. Aidha, ufaulu katika masomo ya Sayansi (Physics, Chemistry, Biology na Advanced Mathematics) umeendelea kuimarika kwa kulinganisha na ufaulu wa masomo hayo mwaka 2013.

Na.
MASOMO
WALIOFAULU 2013WALIOFAULU 2014
IDADIASILIMIAIDADIASILIMIA
111GENERAL STUDIES16,50738.5332,59092.44
112HISTORY18,98797.3313,30899.90
113GEOGRAPHY20,57896.8719,08999.48
114DIVINITY2,67490.612,28096.65
115ISLAMIC KNOWLEDGE70557.3643673.28
121KISWAHILI11,84096.956,38499.98
122ENGLISH LANGUAGE11,08193.618,11199.04
123FRENCH8891.675998.33
125ARABIC80182.3244393.86
131PHYSICS5,78846.349,31178.41
132CHEMISTRY13,80983.8715,34095.78
133BIOLOGY9,18187.0510,69397.57
134AGRICULTURE53798.3535099.72
136COMPUTER SCIENCE7480.439498.95
141BASIC APPLIED MATHEMATICS7,82749.4811,37077.39
142ADVANCED MATHEMATICS6,89569.328,53789.40
151ECONOMICS8,17393.537,58999.57
152COMMERCE1,57388.5782199.76
153ACCOUNTANCY1,66093.4281999.27
155FOOD AND HUMAN NUTRITION10798.17121100

 1. SHULE ZILIZOFANYA VIZURI ZAIDI
Ubora wa shule umepangwa kwa kutumia kigezo cha Wastani wa Pointi (Grade Point Average – GPA) ambapo A=1, B+= 2, B=3, C=4, D=5, E=6 na F=7.


Mchanganuo wa upangaji wa Shule zilizofanya vizuri umezingatia shule zenye idadi ya watahiniwa wasiopungua 30.


6.1 Shule kumi (10) bora


NaJINA LA SHULEIDADI YA WATAHINIWAMKOA
1IGOWOLE S S30IRINGA
2FEZA BOYS’ S S60DAR ES SALAAM
3KISIMIRI S S52ARUSHA
4IWAWA S S39NJOMBE
5KIBAHA S S167PWANI
6MARIAN GIRLS S S138PWANI
7NANGWA S S97MANYARA
8UWATA S S30MBEYA
9KIBONDO S S62KIGOMA
10KAWAWA S S47IRINGA


6.2 Shule kumi (10) za Mwisho


NaJINA LA SHULEIDADI YA WATAHINIWAMKOA
1BEN BELLA S S105UNGUJA
2FIDEL CASTRO S S69PEMBA
3TAMBAZA S S322DAR ES SALAAM
4MUHEZA HIGH SCHOOL117TANGA
5MAZIZINI S S97UNGUJA
6MTWARA TECHNICAL S S103MTWARA
7IYUNGA TECHNICAL S S158MBEYA
8AL-FALAAH MUSLIM S S37UNGUJA
9KALIUA S S237TABORA
10OSWARD MANG’OMBE S S122MARA


 1. WATAHINIWA WALIOFANYA VIZURI ZAIDI
Watahiniwa waliofanya vizuri zaidi wamepatikana kwa kuangalia wastani wa Pointi (GPA)kwenye masomo ya tahasusi (combination) pamoja na wastani wa alama za jumla walizopata.


 1. Watahiniwa Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Sayansi Kitaifa

Na.JINA
JINSI
SHULE
MKOAMCHEPUO
1ISAACK A SHAYOMST.JOSEPH’S CATHEDRALDAR ES SALAAMPCM
2DORIS ATIENO NOAHFMARIAN GIRLSPWANIPCM
3INNOCENT SABBAS YUSUFUMFEZA BOYS’DAR ES SALAAMPCB
4PLACID EZEKIEL PIUSMMOSHIKILIMANJAROPCM
5BENNI B SHAYOMILBORUARUSHAPCM
6ABUBAKAR JUMAMMZUMBEMOROGOROPCM
7MWAMINIMUNGU CHRISTOPHERMTABORA BOYSTABORAPCM
8CHIGULU JAPHALYMMZUMBEMOROGOROPCM
9HUSSEIN PARPIAMAL-MUNTAZIR ISLAMIC SEMINARYDAR ES SALAAMPCM
10RAMADHANI ALLY MSANGIMFEZA BOYS’DAR ES SALAAMPCM


  1. Wasichana Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Sayansi Kitaifa:

Na.JINA
SHULE
MKOAMCHEPUO
1DORIS ATIENO NOAHMARIAN GIRLSPWANIPCM
2MONICA E MTEIMARIAN GIRLSPWANIPCB
3WEMA KIBANGAMARIAN GIRLSPWANIPCB
4DEBORAH A MLAWAMARIAN GIRLSPWANIPCM
5DOREEN P KASHUSHURAMARIAN GIRLSPWANIPCM
6HEAVENLIGHT M MUNISIST.MARY GORETIKILIMANJAROPCM
7FRIDA MBILINYIMSALATODODOMAPCM
8AISHA A MNJOVUFEZA GIRLS’DAR ES SALAAMPCM
9GLORY KWEKAMSALATODODOMAPCM
10MULHAT AHMED SAIDFEZA GIRLS’DAR ES SALAAMPCM


  1. Wavulana Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Sayansi Kitaifa:

Na.JINA
SHULE
MKOAMCHEPUO
1ISAACK A SHAYOST.JOSEPH’S CATHEDRALDAR ES SALAAMPCM
2INNOCENT SABBAS YUSUFUFEZA BOYS’DAR ES SALAAMPCB
3PLACID EZEKIEL PIUSMOSHIKILIMANJAROPCM
4BENNI B SHAYOILBORUARUSHAPCM
5ABUBAKAR JUMAMZUMBEMOROGOROPCM
6MWAMINIMUNGU CHRISTOPHERTABORA BOYSTABORAPCM
7CHIGULU JAPHALYMZUMBEMOROGOROPCM
8HUSSEIN PARPIAAL-MUNTAZIR ISLAMIC SEMINARYDAR ES SALAAMPCM
9RAMADHANI ALLY MSANGIFEZA BOYS’DAR ES SALAAMPCM
10LUSEKELO A KIHESYAMPWAPWADODOMAPCM


  1. Watahiniwa Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Biashara Kitaifa

Na.JINAJINSI
SHULE
MKOAMCHEPUO
1JOVINA LEONIDASFNGANZAMWANZAECA
2NESTORY MAKENDIMKIBAHAPWANIECA
3IMMA ANYANDWILEMUMBWEKILIMANJAROECA
4THERESIA CYPRIAN MARWAFLOYOLADAR ES SALAAMECA
5GRACE DAVID CHELELEFLOYOLADAR ES SALAAMECA
6BETRIDA J RUGILAFBAOBABPWANIECA
7JACQUELINE V KALINGAFWERUWERUKILIMANJAROECA
8TAJIEL ELISHA KITOJOFARUSHAARUSHAECA
9SHRIYA SANJIV RAMAIYAFSHAABAN ROBERTDAR ES SALAAMECA
10MWANAID MWAZEMAFWERUWERUKILIMANJAROECA


  1. Wasichana kumi (10) Bora kwa Masomo ya Biashara Kitaifa

Na.JINA
SHULE
MKOAMCHEPUO
1JOVINA LEONIDASNGANZAMWANZAECA
2THERESIA CYPRIAN MARWALOYOLADAR ES SALAAMECA
3GRACE DAVID CHELELELOYOLADAR ES SALAAMECA
4BETRIDA J RUGILABAOBABPWANIECA
5JACQUELINE V KALINGAWERUWERUKILIMANJAROECA
6TAJIEL ELISHA KITOJOARUSHAARUSHAECA
7SHRIYA SANJIV RAMAIYASHAABAN ROBERTDAR ES SALAAMECA
8MWANAID MWAZEMAWERUWERUKILIMANJAROECA
9VAILETH KALAGONGANZAMWANZAECA
10MARY ROBERT NGOWANGANZAMWANZAECA


  1. Wavulana Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Biashara Kitaifa

Na.JINA
SHULE
MKOAMCHEPUO
1NESTORY MAKENDIKIBAHAPWANIECA
2IMMA ANYANDWILEUMBWEKILIMANJAROECA
3KELVIN NZOWAKIBAHAPWANIECA
4KIBHULI MWITAKIBAHAPWANIECA
5PRINCE MBWATE MWAMBAJAST.JOSEPH’S CATHEDRALDAR ES SALAAMECA
6ERASTO SONELOKIBAHAPWANIECA
7JOEL MATHEW MHANAKIBAHAPWANIECA
8SADICK MWANGA LUHEYAKIBAHAPWANIECA
9SHEWISHI H RAYMONDUMBWEKILIMANJAROECA
10ANTONY VICENT MUSHIUMBWEKILIMANJAROECA


  1. Watahiniwa Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Lugha na Sanaa Kitaifa

Na.JINA
JINSI
SHULE
MKOAMCHEPUO
1LISA VICTOR MIMBIFST.MARY GORETIKILIMANJAROEGM
2ROSALYN A TANDAUFMARIAN GIRLSPWANIEGM
3JOSEPH NGOBYAMST.JOSEPH’S CATHEDRALDAR ES SALAAMEGM
4ANETH D MTENGAFMARIAN GIRLSPWANIEGM
5IDDA MICHAEL LAWENJAFMARIAN GIRLSPWANIHGL
6EDNA EMMANUEL MWANKENJAFKISIMIRIARUSHAHKL
7CATHERINE J KIIZAFST.MARY’S MAZINDE JUUTANGAHKL
8NANCY ADON SWAIFMWIKAKILIMANJAROEGM
9MOHAMED SALMINMMWANZAMWANZAHGK
10IDRISA HAMISIMMWEMBETOGWAIRINGAHGL

  1. Wasichana Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Lugha na Sanaa Kitaifa

Na.JINA
SHULE
MKOAMCHEPUO
1LISA VICTOR MIMBIST.MARY GORETIKILIMANJAROEGM
2ROSALYN A TANDAUMARIAN GIRLSPWANIEGM
3ANETH D MTENGAMARIAN GIRLSPWANIEGM
4IDDA MICHAEL LAWENJAMARIAN GIRLSPWANIHGL
5EDNA EMMANUEL MWANKENJAKISIMIRIARUSHAHKL
6CATHERINE J KIIZAST.MARY’S MAZINDE JUUTANGAHKL
7NANCY ADON SWAIMWIKAKILIMANJAROEGM
8HADIJA YUSUPH NGONYANIMWANZAMWANZAHKL
9VICTORIA R NDOSIASHIRAKILIMANJAROHGE
10ZUHURA SHABANI MKILALUMARIAN GIRLSPWANIEGM


  1. Wavulana Kumi (10) Bora kwa Masomo ya Lugha na Sanaa Kitaifa

Na.JINA
SHULE
MKOAMCHEPUO
1JOSEPH NGOBYAST.JOSEPH’S CATHEDRALDAR ES SALAAMEGM
2MOHAMED SALMINMWANZAMWANZAHGK
3IDRISA HAMISIMWEMBETOGWAIRINGAHGL
4SELEMAN RAPHAEL NDIKIMINWEHUMURAKAGERAHKL
5SUNDAY MWAKIPAGALAALPHADAR ES SALAAMEGM
6ERASTO EMMANUELKISIMIRIARUSHAHKL
7MASHAURI FURAHISHA FAUSTINEMWANZAMWANZAHKL
8EBBY EBAYOTH MALILAUWATAMBEYAHKL
9CHARLES M ALBERTPUGUDAR ES SALAAMEGM
10JOSEPH BASILIOKAWAWAIRINGAHGK

 1. MATOKEO YA MTIHANI YALIYOZUILIWA
Baraza la Mitihani la Tanzania limezuia kutoa matokeo ya:
 1. Watahiniwa 150 wa Shule ambao hawajalipa ada ya Mtihani hadi watakapolipa.
 1. Watahiniwa 9 wa shule ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa baadhi ya masomo. Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kufanya mtihani kwa masomo ambayo hawakuyafanya kwa sababu ya ugonjwa katika Mtihani wa Kidato cha Sita Mei, 2015.
 1. Watahiniwa 29 wa shule ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote. Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kufanya Mtihani wa Kidato cha Sita Mei, 2015.

 1. MATOKEO YA MTIHANI YALIYOFUTWA
Baraza la Mitihani la Tanzania limefuta matokeo yote ya watahiniwa wawili (02) waliobainika kufanya udanganyifu katika mtihani.


Baraza la Mitihani la Tanzania linapenda kutumia fursa hii kuzipongeza Kamati za Uendeshaji Mitihani za Mikoa na Wilaya, Wakuu wa Shule na Wasimamizi wa Mtihani uliyofanyika Mei, 2014 kwa kuzingatia na kusimamia taratibu za Uendeshaji Mitihani vizuri na hivyo kuzuia udanganyifu kufanyika. Aidha, Baraza linawapongeza watahiniwa wote waliofanya Mtihani wa Kidato cha Sita, 2014 kwa kutojihusisha na udanganyifu.10.  KUANGALIA MATOKEO YA MITIHANI

 1. Matokeo ya Mtihani wa Kidato cha Sita (ACSEE) uliofanyika Mei 2014 yanapatikana katika tovuti zifuatazo:
 1. Matokeo yanaweza kupatikana pia kwa njia ya ujumbe mfupi wa maneno (SMS) kwenda namba 15311. Jinsi ya kutuma ujumbe andika:
MATOKEOXNAMBA_KITUOXNAMBA_MTAHINIWA


(Mfano : matokeoxS0101x0503)

Dkt. Charles E. Msonde

KAIMU KATIBU MTENDAJI


16/07/2014
----------