The shortest workout that still gives great results


In an effort to nail down the least amount of HIIT (high-intensity interval training) you can do, Canadian researchers asked 14 healthy, but overweight and sedentary men and women to do a 10-minute stationary bike workout three times a week. “We wanted to push the envelope and see how low can you go [in terms of workout time],” says study co-author Martin Gibala, PhD, a professor and chair of the department of kinesiology at McMaster University in Ontario, Canada.

For three 20-second intervals, participants would push their bodies to 110 percent “all-out” effort — pedaling as fast as they could, at maximum resistance. The workout looked like this:
 • 2 minutes of warm up (biking without resistance at an easy pace)
 • 20 seconds of all-out effort
 • 2 minutes of recovery
 • 20 seconds of all-out effort
 • 2 minutes of recovery
 • 20 seconds of all-out effort
 • 3 minutes of recovery (biking without resistance at a moderate pace)
Three minutes of “all out” effort a week isn’t a lot. Yet, after doing this workout for six weeks, the subjects walked away with three important health outcomes:

Improved cardio-respiratory fitness
Yes, this is a fancy word for better overall physical fitness. In the lab, this is measured as VO2 max, or the maximum amount of oxygen you can consume when breathing. After six weeks, cardiorespiratory fitness increased by 12 percent among participants, which equates to about a 15 percent reduced risk of conditions such as heart disease, Dr. Gibabla says.

Healthier muscles
By performing biopsies, researchers were able to measure the amount of mitochondria present in participants’ muscle cells. Mitochondria are the energy production centers of cells — the more you have, the healthier the muscle. After six weeks, researchers saw more mitochondria in the subjects’ muscles. Muscle health is underrated; unhealthy muscles are less able to help the body process insulin, which can lead to insulin resistance, a precursor to diabetes.

Read more: dailyburn.com/life/fitness/hiit-workout-no-time

Kilimo bora cha bilinganya


Bilinganya imo katika jamii ya mimea inayohusisha nyanya, pilipili, viazi mviringo na nyanya mshumaa. Mboga hii ina viini lishe muhimu kama vile madini aina ya chokaa na chuma, Vitamini A, B na C, wanga, protini na maji. Mboga hii hutumika kutengeneza supu au kama kiungo katika vyakula mbalimbali.

Vilevile huweza kuhifadhiwa kwa kukatakata vipande na kuwekwa kwenye makopo.

MAZINGIRA:
Zao hili huhitaji hali ya joto la wastani, udongo wenye kina kirefu na rutuba ya kutosha na usiotuamisha maji. Kwa kawaida bilinganya hulimwa zaidi ya msimu mmoja, lakini katika nchi za Kitropiki (joto) zao hili hulimwa kwa msimu mmoja.

AINA:
Aina za bilinganya zinazolimwa kwa wingi katika nchi za ukanda wa joto ni kama zifuatazo;-

· Black Beauty:
Aina hii huzaa sana, matunda yake meusi, makubwa, na ya mviringo

· Florida Market.
Matunda ya Florida Market yana umbo la yai. Aina hii pia huzaa sana, lakini hushambuliwa kwa urahisi na ugonjwa wa mnyauko bakiteria (Bacterial wilt)

· Florida High Bush.
Matunda yake ni makubwa yenye umbo la yai na rangi ya kijani kibichi iliyochanganyika na nyeusi.

· Newyork Spineless.
Matunda ya Newyork Spineless ni ya mviringo, makubwa na yana rangi ya ya zambarau.

· Peredeniya.
Aina hii huzaa sana, matunda yake ni makubwa kiasi na yana umbo la yai.

Aina zingine za bilinganya ni matale, Kopek na Rosita. Aina hizi huvumilia sana mashambulizi ya ugonjwa wa mnyauko bacteria.

KUOTESHA MBEGU:
Mbegu huoteshwa kwanza kwenye kitalu na baadaye miche huhamishiwa shambani. Kabla ya kusia mbegu, tengeneza tuta lenye upana wa mita moja na urefu wowote. Weka mbolea za asili kama vile samadi au takataka zilizooza vizuri, kiasi cha ndoo moja au mbili katika eneo la mita mraba moja. Sia mbegu kiasi cha gramu mbili mpaka tatu (nusu kijiko cha chai chenye ujazo wa gramu tano) katika eneo hilo.

Gramu 500 za mbegu zinatosha kupandikiza katika eneo la hekta moja. Nafasi kati ya mstari na mstari iwe sentimeta 10 hadi 15 na kina kiwe sentimita 1.5. Baada ya kusia mbegu fukia na tandaza nyasi kavu na kisha mwagilia maji. Endelea kumwagilia kitalu kila siku, asubuhi na jioni, hadi mbegu zitakapoota. Mbegu huota baada ya siku ya 10 hadi 12.

KUHAMISHA MICHE:
Miche huwa tayari kwa kupandikizwa shambani baada ya wiki sita hadi nane. Wakati huu huwa na urefu wa sentimita 15 mpaka 20 (sawa na urefu wa kalamu ya risasi).

Mwezi mmoja kabla kupanda miche, rutubisha udongo kwa kuweka mbolea za asili zilizooza vizuri. Mbolea hizi ni kama samadi, mbolea vunde na mbolea ya kuku.

Weka kiasi cha tani 10 hadi 20 kwa hekta. Kiasi hiki ni sawa na kuweka ndoo moja hadi mbili zenye ujazo wa lita 20 katika eneo la mita mraba moja. Mbolea ya mchanganyiko aina ya N.P.K yenye uwiano wa 20:10:10 huwekwa kwenye shimo wakati wa kupandikiza mche. Kiasi kinachohitajika ni gramu tatu hadi tano (sawa na nusu kijiko mpaka kijiko kimoja kidogo cha chai) kwa kila shimo.

Nafasi ya kupandikiza hutegemea aina ya bilinganya. Aina ndogo hupandikizwa katika nafasi ya sentimita 80 mpaka 100 kutoka mstari hadi mstari na sentimita 50 mpaka 60 kutoka mche hadi mche. Aina kubwa hupandikizwa katika nafasi nafasi ya sentimita 80 mpaka 100 kutoka mstari hadi mstari na sentimita 80 mpaka 90 kutoka mche hadi mche. Kazi ya kuhamisha miche ifanyike kwa uangalifu mkubwa ili kuepuka kuikata mizizi.

KUTUNZA SHAMBA:
· Kuweka matandazo.
Mara baada ya kupandikiza miche, tandaza nyasi kavu. Matandazo husaidia kuhifadhi unyevu, huzuia magugu yasiote na huongeza rutuba ya udongo.

· Palizi.
Hakikisha shamba ni safi wakati wote ili kuzuia ushindani wa chakula, maji na mwanga kati ya mimea na magugu. Usafi wa shamba pia huondoa maficho ya wadudu waharibifu na huzuia kuenea kwa magonjwa.

· Mbolea.
Mbolea ya kukuzia aina ya S/A huwekwa wiki tatu baada ya mmea kuanza kutoa maua. Kiasi cha gramu tatu hadi tano kuwekwa kuzungukia kila mche. Mbolea iwekwe katika umbali wa sentimita tano mpaka 15 kutoka kwenye shina, hutegemea ukubwa wa mche. Hakikisha mbolea haigusi mmea.

· Kukata kilele.
Wiki mbili baada ya kupandikiza miche, kata sehemu ya juu ya mmea (kilele) kama umepanda aina ndefu ya bilinganya. Hii itasaidia kupata matawi matatu hadi manne na mmea kutengeneza kupata matawi matatu hadi manne na mmmea kutengeneza umbile la kichaka. Matawi yakizidi manne yaondolewe ili kupata mazao mengi na bora.

· Kumwagilia.
Zao la bilinganya hustawi vizuri likipata maji ya kutosha. Umwagiliaji ufanyike kila siku asubuhi na jioni kutegemea hali ya hewa.

Kuzuia Wadudu Waharibifu na Magonjwa.
Wadudu Waharibifu:

· Vivyatomvu wa Bilinganya (Eggplant Lacebugs)
Wadudu hawa hushambulia zaidi sehemu ya chini ya jani. Hufyonza utomvu wa majani na kusababisha majani kuwa na mabaka meupe au njano. Mashambulizi yakizidi majani huanguka chini. Vinyatomvu wanaweza kuzuiwa kwa kunyunyizia moja ya dawa zifuatazo;-
Deltamethrin (Decis), Dimethoate (Sapa Dimethoate) Fenvalerate (Sumicidin), Lambda - Cyhalothrin (Karate).

· Vidukari au wadudu mafuta (Cotton Aphids)
Hawa ni wadudu wadogo wenye rangi nyeusi. Hushambulia majani machanga na kuyasababisha kudumaa na kukunjamana. Zuia wadudu hawa kwa kutumia mojawapo ya dawa zifuatazo;-
Dimocron 50% E.C, Lambda - Cyhalothrin (Karate) Dichlorvos (Nogos).

· Utiriri wa Mimea (Red Spider Mites).
Ni vidudu vidogo vyenye rangi nyekundu iliyoiva. Hushambulia majani kwa kufyonza utomvu. Majani yaliyoshambuliwa huonyesha utando kama wa buibui. Mashambulizi yakizidi mea hudumaa, majani hukauka na hatimaye hufa.

Utiriri unazuiwa kwa kutumia dawa zifuatazo;- Acrex, Karathane 25% W.P, Dimethoate, Ekalux, Kelthane.

· Minyoo Fundo (Root knotnematodes).
Wadudu hawa hushambulia mizizi. Hutoa kinyesi ambacho ni sumu kwa mmea. Sumu hii husababisha mizizi kuwa na nundu kama ya mizizi ya maharagwe. Mashambulizi yakizidi mmea hudumaa, hunyauka na hatimaye hufa.

Njia ya kuzuia wadudu hawa ni kubadilisha mazao kwa mfano baada ya kuvuna zao hili, zao linalofuata lisiwe la jamii moja na bilinganya kama vile nyanya, pilipili na viazi mviringo. Pia dawa aina ya Carbofuran (Furadan) inaweza kutumika.

Magonjwa:
· Mnyauko Bakteria (Bacterial Wilt).
Ugonjwa huu husababishwa na backteria. Mmea ulioshambuliwa hunyauka ghafla hasa wakati wa jua kali.
Mnyauko bacteria unaweza kuziuwa kwa kubadilisha mazao shambani. Endapo ardhi itashambuliwa na ugonjwa huu zao la bilinganya lisipandwe katika eneo hilo kwa muda wa miaka mitatu hadi mitano.

Njia nyingine ni kupanda aina za bilinganya kama vile Matale, Kopek na Rosita ambazo huvumilia mashambulizi ya ugonjwa huu.

· Phomopsis Vexans:
Ugonjwa huu husababishwa na bacteria na kushambulia majani, shina na matunda.

· Verticillium Wilt.
Huenezwa na maji na husababisha mmea kudumaa, majani kukunjamana na kuanguka.

Magonjwa ya Phomopsis vexans na Verticillium Wilt yanaweza kuzuiwa kwa kung’oa ma kuchoma moto mimea iliyoshambuliwa, kubadilisha mazao, na kuweka shamba katika hali ya usafi wakati wote.

KUVUNA:
Bilinganya huanza kutoa matunda yaliyokomaa baada ya miezi miwili hadi mitatu tangu kupandikiza. Uvunaji huendelea kwa muda wa zaidi ya miezi minne na hauna budi ufanyike mapema mara matunda yanapokomaa. Matunda yaliyokomaa sana hayafai kulimwa kwa sababu huwa na kambakamba na mbegu zilizokomaa.
Vuna mara mbili au tatu kwa wiki, kwa kutumia kisu kikali ili usiumize matunda.

MAVUNO:
Kwa kawaida zao hili huzaa sana iwapo limetunzwa vizuri. Shamba lililotunzwa vizuri linaweza kutoa mavuno tani 50 hadi 60 kwa hekta. Hata hivyo mavuno mengi hutegemea aina ya bilinganya, umwagiliaji na rutuba ya udongo.
 • Makala hii imenukuliwa kutoka kwenye blogu ya DIRA YA MAFANIKIO imeandikwa na SAID MALOGO, MTAALAMU WA MASUALA YA KILIMO. MAWASILIANO 0782 396 729

This is "To the Mom who has to let her Baby go"

Just two nights ago I met you — a clearly emotional, distraught young lady who just had her first child. Most of the time in the world I used to inhabit, childbirth was a cause for celebration. But we’re here for a reason. I know better now.

I’m very familiar with just how unfair life can be when a parent ends up here. It’s something I never used to think about. Now it’s all too real and common, but it stings just the same. Every single time.

My heart breaks for you. You are forced to make a choice, forced to make the call and forced to endure listening to doctors say things like “quality of life” and “the procedure would be pointless.”

All these big, complicated sentences and unbelievably harsh truths. All this in reference to your newborn. Your newborn, who is so perfect on the outside, and who just nine short months ago you thought would be just as perfect on the inside. Now you sit here across the table from me, and we have this conversation.

I’ve walked around this hospital enough times to understand the medical terms without a second thought, and I can tell this comforts you. You’re new here at the party nobody wanted to come to, and your world has changed. Although family and friends are supportive, it must be nice talking to someone you don’t have to explain medical terms to. I’m glad, if only for a moment, you felt a little bit of normalcy.

I don’t know how to explain the hurt I could feel radiating from you. You are unarguably broken and confused. You are feeling every negative emotion one could feel: fear, anger, sadness, guilt, grief — the list goes on and on. Besides the fact you have to let your child go, the saddest truth to me is this is your first. You have to mourn the loss of feeling like a parent. You will go out in the world and hear parents speak of first steps and Pampers vs. Huggies. But you don’t know that debate. You know hospital walls, wires and sadness. You are and always will be a mom, but this comes with isolation. Because although you’re a mom, you won’t always be surrounded by moms who understand. I hope you find that support. I hope you find friends who understand.

I tell you about my son and you tell me about yours. You may be one of the few people in this world who would have preferred my son’s heart condition compared to what your son has. The prognosis is a short life, regardless of what you do. So you talk to me, contemplating pursuing surgeries that will only allow a few months. I tell you what I would do from my own personal standpoint. Still, I am not you, Momma. You don’t have to listen to me. I haven’t been in those shoes. I pray to God I never have to be.

Whatever you choose, just love that sweet boy. That’s all he will know. You were there for his first breath and you will hold him close to your heart for his last. He will know his momma loves him and always will. He will leave this world feeling love and warmth. I hope you know he doesn’t know he’s missing anything. He knows your soft touch, your warm kisses and your lullabies. He doesn’t know famine, poverty or what it’s like to have his heart broken. He only knows this beautiful, strong and selfless woman who stares at him, teary-eyed. He doesn’t want you to cry, Momma, because he is loved, so loved. Isn’t that what we all strive for while living? To find love and peace?

If that’s all your sweet boy knows of this world, then I’d say he’ll know a great, blessed life. All of this is thanks to you. You, the one who was willing to lose the sleep to hear painful words, and to make the heart-wrenching choices needed to ensure his happiness.

It was just a conversation. It was just a women putting her pain into sentences. But it taught me something:

Time is not important. Minutes, hours and days cannot compare to the measure of love. Life is about who is there and how you spend it, no matter how short that life may be. Love will conquer every single time.

I hope when the time comes you don’t hold back your emotions.

I hope you get it all out. I hope a wave of peace comes over you.

I hope you feel him even when he isn’t here.

I hope every day you find a way to stay close to him, until you can go to him once more.

I hope this finds you in time, Momma.

By Abby Conway
via Yahoo!

[pdf] Legal analysis on Tanzania: Cybercrime Act 2015Article 19, Tanzania: Cybercrime Act 2015, May 2015, available at: http://www.refworld.org/docid/55b0bc1d4.html [accessed 24 July 2015]

Even if you are fit, a sweet drink a day increases your diabetes risk - Study


Lifestyle choices influence the risk of diabetes: everything from whether you smoke to how much you exercise (or don't). It turns out, what you choose to drink is also a risk factor.

A new study published in the British Medical Journal finds that people in the habit of drinking one sugar-sweetened beverage — such as a soda or sweetened tea — every day had an 18 percent increased risk of developing the disease over a decade. That's compared with people who steer clear of sugary beverages. [NPR]
Habitual consumption of sugar sweetened beverages was associated with a greater incidence of type 2 diabetes, independently of adiposity. Although artificially sweetened beverages and fruit juice also showed positive associations with incidence of type 2 diabetes, the findings were likely to involve bias. None the less, both artificially sweetened beverages and fruit juice were unlikely to be healthy alternatives to sugar sweetened beverages for the prevention of type 2 diabetes. Under assumption of causality, consumption of sugar sweetened beverages over years may be related to a substantial number of cases of new onset diabetes.
Read  more at/source BMJ

How security experts and non-experts stay safe online


Read more:googleonlinesecurity'blog

Hizi gia na vimbwanga huoekana zaidi nyakati za uchaguzi...

MWENYEKITI wa UVCCM mkoa wa Mbeya, Aman Kajuna, naye akipiga magoti kuomba kura

KATIKA hali isiyokuwa ya kawaida baadhi ya Watia nia ya Ubunge katika Jimbo la Mbeya mjini kwa tiketi ya CCM wamelazimika kuomba kura kwa aina tofauti kwa wanachama wao.

Makada hao walilazimika kupiga magoti, kugalagala ardhini, kulazimisha kuulizwa maswali, ili mradi wapiga kura wawaonee huruma na kuwachagua.

Hayo yalijiri wakati makada hao, wanaowania kuomba kuteuliwa na CCM wilaya ya Mbeya mjini,walipokuwa wakijinadi kwa wana-CCM wa kata ya Nsalagha,ili kuomba ridhaa ya kuchaguliwa kuipeperusha bendera ya CCM.

Vituko hivyo vilileta bashasha na burudani ndani ya kata hiyo, na kuwafanya baadhi ya viongozi waliokuwa meza kuu kulazimika kusimama ili kwenda kumuinua Mwenyekiti wa Jumuia ya Wazazi mkoani hapa, Fatuma Kasenga, aliyekuwa anagalagala ardhini kuomba kura.

Fatuma ambaye hii ni mara yake ya pili kujitokeza kuwania ateuliwe na CCM kuwania ubunge jimbo la Mbeya mjini, alisema mwaka 2010 kura zake hazikuweza kutosha hivyo kuwaomba wana-CCM wasimuangushe mwaka huu.

Aliongeza lengo la kujitokeza kuwania nafasi hiyo ni kutaka kurudisha heshima ya jimbo la Mbeya, ambayo hivi sasa imepotea baada ya jimbo hilo kuwa chini ya mbunge wa kutoka chama cha upinzani kwa miaka mitano sasa.

Fatuma ambaye alikuwa akijinadi huku akiwa amepiga magoti, ambapo mara baada ya kumaliza dakika zake tatu alizokuwa amepewa pamoja na kujibu maswali aliyoulizwa, ndipo alipoanza kugalagala huku akiomba kura kwa wana-CCM.

Hatua hiyo iliwafanya baadhi ya viongozi waliokuwa meza kuu, kulazimika kusimama na kwendakumsaidia kumuinua kasha kumsindikiza walipokuwa wamepangiwa kukaa wagombea wenzake.

Naye Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Mbeya, Aman Kajuna, alisema wakati anachaguliwa kushika nafasi hiyo mwaka 2012, alikuta asilimia kubwa ya vijana ndani ya jiji la Mbeya wakiwa wamekata tamaa na kuhamia upinzani.

Kajuna alisema kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kuwafikia vijana hao akianzia na wale wa CCM, kukaa nao na kuwauliza sababu iliyopelekea wakate tamaa na Chama, ambapo aliwaomba warudi kukitumikia na kukitetea Chama.

Mara baada ya kumaliza kujinadi kwa wana-CCM hao, Kajuna aliamua kupiga magoti na kuomba kura akiwaahidi wanachama hao kuwa anao uhakika wa asilimia nyingi kuwa anao uwezo wa kulikomboa jimbo hili, kwani ametoa misaada mingi kwa vijana, wanawake na wazee.

Kwa pande wake Mkurugenzi wa kituo cha radio Generation Fm, kilichopo jijini Mbeya, Shadrack Makombe, alisema yeye ni kijana wa viwango, hivyo kuwaomba wana-CCM wamchague ili kuipeperusha bendera ya CCM kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu.

Makombe alisema akipewa ridhaa hiyo anao uhakika wa kulikomboa jimbo la Mbeya mjini, na baada ya kutekeleza hilo atahakikisha anatafuta wafadhiri watakaojenga viwanda ili viweze kutoa ajira kwa vijana mjini Mbeya.

MWENYEKITI wa Jumuia ya Wazazi ya CCM mkoa wa Mbeya, Fatuma Kasenga akiomba kura kwa mtindo wa kujigalagaza ardhini

via MbeyaYetu blog

Tangazo kwa 'wazawa wa Bukoba'

“SIASA ZA BUKOBA” KIGANJANI KWAKO!

Bukoba Wadau Media inapenda kuwafahamisha Wazawa wa Bukoba walioko nje ya Majimbo ya Bukoba kuwa imefungua Jukwaa la Whatsapp kwa jina “SIASA ZA BUKOBA” ili kuwawezesha kupata taarifa za papo kwa papo viganjani mwao juu ya mambo yanayoendelea katika siasa za Uchaguzi Mkuu huku nyumbani.

Fursa hii inatoa kipaumbele kwa wale walioko nje ya nchi. Kuunganishwa kwenye Jukwaa hili tuma ujumbe wa whatsapp kwenda namba +255 784 505045/+255-684-623-070. Masharti ya kushiriki katika Jukwaa hili ni kama ifuatavyo:
 • Kujadili au kushirikishana habari zile tu zinazohusu siasa na mambo yanayoathiriwa na siasa za Bukoba
 • Kujadili mada, kupinga au kukubali hoja ziletwazo Jukwaani kwa heshima na staha
 • Kutojihusisha kwa namna yoyote ile na uletaji wa mada au kuingiza hoja za kuwagawa wanajukwaa kwa namna yoyote ile; iwe ya kidini, kitabaka au kikabila
 • Kutotoa kashfa au kusambaza tuhuma zisizo na ushahidi kwa chama au mgombea wa chama chochote kinachoshiriki Uchaguzi wa Mkuu
 • Mwanajukwaa kuwa tayari kuwezesha ukusanyaji wa Taarifa Maalumu itakapohitajika
 • Sheria za Jukwaa zinaweza kubadilika au kuongezwa muda wowote kulingana na matakwa ya Washiriki baada ya kuafikiana. Kulingana na wigo mfinyu, tutakuwa na nafasi chache sana za upendeleo kwa Wazawa waliko ndani ya Tanzania. Imetolewa na Bukoba Wadau Media 
Mawasiliano: 0784 505 045 au 0768 397 241 
0754 505 043

In charts: Pres. Jakaya Kikwete’s economic legacy in Tanzania - @shurufu

Jakaya Kikwete
Kikwete

After ten years in power, Jakaya Kikwete’s presidency is coming to an end this October. With John Magufuli as the new Chama Cha Mapinduzi’s (CCM) standard bearer and the likely next president of Tanzania, Kikwete is increasingly becoming what Americans like to refer to as a lame duck.

So this is as good a time as any to ask: What legacy is Kikwete leaving behind?

While Tanzania retains its reputation as one of the more politically stable countries in the region, it now also boasts one of the fastest-growing economies in east Africa.

East Africa's economic growth

Looking at the growth sectors, infrastructure and services have become the biggest contributors to GDP during his presidency.

Tanzania's growth sectors (2014)


On the jobs front, Kikwete has not quite delivered on the 500,000-jobs-a-year promise. A meagre 1.1 million jobs have been created over the past nine years, according to data from the National Bureau of Statistics. The rate of unemployment, however, while still high at 10.3%, is nevertheless at its lowest in over a decade.

Meanwhile, inflation is relatively low at 5.3% as of last month, despite the recent depreciation of the value of the shilling, raising fears that the cost of living might rise as a result.

Tanzania's annual inflation, consumer prices

Foreign direct investment has doubled in the past five years to almost $2 billion.

Foreign direct investment in Tanzania

And finally, what does business think about the future of Tanzania’s economy? In 2013, business confidence was at 55%. Now, only 34% expect the economy to perform better next year than it did in 2015/16.

How do you expect the Tanzanian economy to perform next year


Whoever emerges as the next president of Tanzania inherits a country whose economic fundamentals are strong. The challenge now, can they do a better job of making sure some of the gains made over the last ten years are spread to the larger populace?

Magufuli ateta faragha na Kigwangalla, Bashe, Mgeja, Zedi


Baadhi ya makada wa CCM waliokuwa katika kambi ya aliyekuwa mgombea urais wa CCM, Edward Lowassa jana walijitokeza katika mkutano wa mgombea aliyepitishwa na chama hicho, Dk John Magufuli, Nzega, Tabora.

Makada hao, Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Shinyanga, Khamis Mgeja na aliyekuwa msemaji wa kambi ya Lowassa, Hussein Bashe walikutana na Dk Magufuli na kuzungumza faragha kabla na baada ya kuhutubia mkutano wa kujitambulisha kwa wananchi wa Nzega.

Dk Magufuli aliyekuwa ameambatana na Mgeja kutoka Kahama, baada ya kujitambulisha kwa wananchi, aliuliza: “Bashe yuko wapi? Bashe ambaye pia ni mmoja wa wagombea ubunge wa Jimbo la Nzega Mjini alijitokeza na kisha wakazungumza faragha kwa muda, kisha akamwita Mbunge wa Nzega, Dk Hamis Kigwangalla ambaye pia walizungumza chemba na baadaye akafanya hivyo kwa Mbunge wa Bukene, Seleiman Zedi.

Baada ya kuzungumza na wanasiasa hao, Dk Magufuli alizungumza na wanaCCM wengine wanaowania kupitishwa na chama hicho kuwania ubunge katika majimbo hayo na kuwaahidi kuwa atawasaidia wote naye akawaomba wamsaidie kwa kuwa wakishirikiana watapata rais bora kutoka chama hicho.

Baada ya mazungumzo hayo Dk Magufuli na wagombea wote walikula chakula cha pamoja.

Akiwa mjini Kahama, Dk Magufuli alisema kuibuka kwa makundi katika kuwania kuteuliwa kugombea kiti hicho ni jambo la kawaida na kusema anahitaji ushirikiano mkubwa kutoka kwa wanaCCM wote.

Kuhusu Kahama, mgombea huyo ambaye kwa sasa ni Waziri wa Ujenzi aliahidi kuwa endapo atachaguliwa kuwa rais, ataibadilisha wilaya hiyo kwani ni ya kibiashara inayokua kwa kasi kuliko miji mingine nchini.
“Kahama haina hadhi ya kuitwa wilaya nataka ibadilike kwa kuwa ni mji unaokua kwa kasi kimaendeleo na sitaki kusema ni tutafanyaje kuhusu Kahama hayo yote nitawaeleza siku nikianza kampeni rasmi” 

Job opportunities at the African Development Bank


Position titlePublication dateClosing date
Principal Strategy Officer - COSP23/07/201513/08/2015
Division Manager, Financial Inclusion (OFSD.2)20/07/201531/08/2015
Division Manager – Capital Markets & Financial Operations20/07/201510/08/2015
Director- Human Resources16/07/201515/08/2015
Senior Master Data Management Assistant, CHRM.215/07/201505/08/2015
Senior administrative assistant, CHRM.215/07/201505/08/2015
Senior Employee Help Desk Assistant (HR Direct), CHRM.215/07/201505/08/2015
Senior Benefits Assistant , CHRM.215/07/201505/08/2015
Senior fire and physical security officer, SECU13/07/201503/08/2015
Secretary/Team Assistant10/07/201531/07/2015


CMA orders Stanbic Bank to pay Sioi Solomon 263m/- in compensation

Sioi Solomon
Sioi Solomon

The Commission for Mediation and Arbitration (CMA) has ordered Stanbic Bank Tanzania Limited to pay its former Head of Legal and Company Secretary, Mr Sioi Solomon, over 263m/- for illegal termination of employment services.

The commission ruled in favour of the employee after granting his complaint against his employer, who dismissed him for allegedly failing to carry out reasonable instruction for his employer and gross negligence.

The CMA gave the bank 14 days to effect the payments, which include 235,872,000/- as compensation for illegal termination of employment, 20m/- as general damages and 7,938,000/- as pension for four years.

It held that following such termination in the banking sector where diligence of the highest degree is required, it would not be easy for the complainant to be trusted and get another employment from other banks on the same capacity at a monthly pay of 9,828,000/-.

The CMA ruled further that the complainant was punished for offences that were not proved and thus the subsequent termination of his employment was not proper and the procedure leading to such disciplinary action were not followed.

It noted that under Rule 9 (1) and (5) of Government Notice Number 42 of 2007 clearly stipulates that reason for termination of employment must be clearly spelt out and of serious nature to justify such termination.

Mr Solomon was employed by the Bank on November 30, 2009 as Head of Legal and Company Secretary. He was suspended on October 2, 2013 to allow smooth investigations on charges that were preferred against him before being fired on November 30, 2013.

The Bank had alleged that the termination of employment of the complainant was a result of his failure to report suspicious banking transactions to the Financial Intelligence Unit involving a client identified as Enterprise Growth Market Limited.

Instead, it was alleged, the complainant presented a false suspicious report to the Unit involving another client identified as Orio, which showed that a large sum of money involving 899m/- was withdrawn, which was not true as such client had not transacted such amount.

The CMA had been told that the purpose of the report was not based on provision of transactions involving withdrawal of big amount of money, as there were other withdrawals involving 1.2bn/- and 1,830,000,000/- that had been made.

[video, picha] Mkutano wa CHADEMA Mwanza


Katibu Mkuu wa CHADEMA Dk Wilbrod Slaa akihutubia wakazi wa Mwanza waliohudhuria katika mkutano mkubwa uliofanyika jijini hapo jana.


Mbunge wa Singida Mashariki na Mwanasheria wa CHADEMA Tundu Lissu akiwahutubia wakazi wa Mwanza jana.


Mbunge wa Viti Maalum kutoka mkoa wa Mara aliyehamia CHADEMA kutoka CCM Ester Bulaya akihutubia katika mkutano mkubwa jijini Mwanza jana.


Mbunge wa Nyamagana Ezekiah Wenje akihutubia katika mkutano jijini Mwanza.


Naibu Katibu mkuu wa CHADEMA Bara John Mnyika akiwa na Mbunge wa Kahama aliyejiunga na CHADEMA kutoka CCM James Lembeli wakiwapungia mikono wakazi wa Mwanza.


Makamu mwenyekiti wa CHADEMA Bara Prof Abdallah Safari (aliyevaa miwani) akiongozana na Katibu Mkuu wa CHADEMA Dk Wilbrod Slaa (katikati) na Mbunge wa Musoma mjini Vincent Nyerere (kushoto)


Tentative Program for the Diaspora Conference in Dar es SalaamGE: New $14.7 m commitment to build Healthcare Skills and Capacity in E. Africa


Sub-Saharan Africa will need to create an average of 15-20 million new jobs per year over the next three decades to meet the current growth - GE Africa Future of Work White Paper

NAIROBI, Kenya, July 23, 2015/ -- Today, ahead of the Global Entrepreneurship Summit in Nairobi, GE (NYSE: GE) announced a series of new commitments aimed at addressing some of the most critical health challenges in East Africa through a sustained focus on skills development and capacity building. Among the investments, GE announced:
 1. The establishment of the GE Healthcare Skills and Training Institute in Kenya, GE’s first-ever dedicated healthcare skills advancement center in Africa;
 2. A $1.7M GE Foundation grant for Biomedical Equipment Training and Safe Surgery programs in Ethiopia.
As outlined in the GE Africa Future of Work White Paper, launched today, entitled, Building Strong Workforces to Power Africa’s Growth, Sub-Saharan Africa will need to create an average of 15-20 million new jobs per year over the next three decades to meet the current growth, presenting a considerable challenge to the labor market given the low rates of formal employment.(1)

Moreover, the global health sector, especially in developing markets, is facing critical workforce shortages,(2) with Africa ranking the lowest in the availability of health personnel.(3) With 12% of the world’s population and 25% of the world’s burden of diseases, Sub-Saharan Africa has only 3% of the world’s health workforce.(4) According to the White Paper, the African urbanization story underscores the need for Governments and their partners to invest aggressively in enhancing skills.(5)

Farid Fezoua, President & CEO of GE Healthcare Africa said, “Investing in the training and education of healthcare professionals to strengthen capability building is one of the greatest enablers for sustainable healthcare development. GE Healthcare’s education strategy integrates technology and localization in the design and deployment of tailored education solutions including the establishment of new healthcare training centers, locally configured curricula and a range of education partnerships with leading regional academic institutions and global partners. As a major force for change, we aim to increase access to localized education, training and skills development programs for more healthcare workers across Africa.”

1. GE Healthcare Skills and Training Institute, Kenya

Selected in February 2015 as a key technology and solutions partner by the Kenyan Ministry of Health (MoH) as part of its ~USD 420 million healthcare transformation plan, GE is committed to supporting knowledge-sharing and capacity building in Kenya and across East Africa. As a cornerstone of the mega-modernization program, GE will launch the new GE Healthcare Skills and Training Institute in Kenya, representing a long-term investment of at least $13 million over the next 10 years.

With specialised GE Healthcare training facilities across the globe, the centre is set to become GE’s first dedicated skills development facility in Africa when inaugurated in Nairobi later in Q4 2015 that will serve Kenya and the wider East Africa.

The GE Healthcare Skills and Training Institute will initially offer biomedical and clinical applications training courses and over the longer-term will be expanded to offer leadership, technical and clinical education courses, working with the MoH, private healthcare providers and other educational partners, with the goal to train over 1,000 healthcare professionals over the next 3 years.

In East Africa, where there is a significant shortage of qualified healthcare professionals, the localization of vocational and leadership training courses aims to support the development of a pipeline of future biomedical engineers, radiologists and technicians, helping to reduce the skills gap, improve job prospects and build a solid national healthcare system and private healthcare sector.

The Kenya training center is part of GE Healthcare’s global commitment to invest over $1 billion in the development and delivery of localized offerings for the healthcare sector, including a new class of technology-enabled training solutions by 2020. Moreover, as part of this commitment, GE Healthcare aims to deliver enhanced training for over two million health professionals globally that is expected to help healthcare systems drive better patient outcomes and benefit more than 350 million patients worldwide by 2020.

2. Ethiopia Biomedical Equipment Training (BMET) Center of Excellence

GE Foundation’s first Biomedical Equipment Training (BMET) program in Ethiopia responds to the shortage of skilled healthcare workers and functional medical equipment. The BMET Center of Excellence (COE) builds on the success of prior BMET programming in Ghana, Nigeria, Rwanda, Honduras and Cambodia and expands the commitment by creating a COE within a hospital setting to translate learning to actual work processes.

The COE “workshop” will set a benchmark for hands-on training and process replication, further strengthening healthcare systems. Training participants will benefit from a well-rounded curriculum including professional management and customer service skills, in-hospital clinical application, asset management and financial reporting skills and professional development.

This three-year program grant will help fund the development of the training to educate biomedical technicians in Ethiopia to respond to the shortage of functional medical equipment, by focusing on repairing – not replacing – equipment using available resources. Programs such as these can help local hospitals increase availability of medical equipment – such as incubators for infants – by up to 43% in some cases.

3. Safe Surgery Program in Ethiopia

With a significant training component, the GE Foundation commitment to improving safe surgery in Ethiopia will be delivered through a new partnership with Lifebox, a non-governmental organization focused on implementation of the WHO Safe Surgical Checklist. This program aims to standardize safe surgery by increasing access to and quality of surgery, reducing surgical complications, and preventing patient deaths in the region.

In collaboration with the Ministry of Health, the program will help develop a surgical operating standards program to serve as a pilot for a country-wide intervention, with local champions from surgical, anesthesia, and nursing backgrounds serving as program leaders. The program will also provide guidance, and help coordinate the implementation of safe surgical standards with a focus on localization. The ultimate goal of the partnership is to expand country-wide through collaboration with local partners including ministries, NGOs, professional societies, teaching institutions, and peer-to-peer networks.

“Safe Surgery has long been a neglected area of global health, and universal access to an essential set of surgical procedures would prevent 1.5 million deaths around the world every year,” said Dr. David Barash, Executive Director, Global Health Portfolio, and Chief Medical Officer, GE Foundation. “It’s tragic that millions of people are dying from common, easily treated conditions like appendicitis, fractures or obstructed labor because they do not have access to proper surgical care. We are especially pleased to launch this partnership focused on access to safe surgery with Lifebox, given their success implementing the WHO Surgical Safety Checklist, leading to a nearly 60% reduction in the total number of perioperative complications in low-resource settings.”

This program grant will be delivered over 18 months, focusing on a Center of Excellence for health worker training, leadership development, improvement in Safe Surgery Standards compliance, and create guidelines for measuring surgical site infections, postoperative mortality, and other complications.

Earlier this year, the GE Foundation participated in the launch of a major new Commission on safe surgery published in The Lancet. The Commission notes that five billion people worldwide do not have access to safe and affordable surgery and anesthesia when they need it, and access is worst in low- and lower-middle income countries, where as many as nine out of ten people cannot access basic surgical care. The GE Foundation Biomedical Equipment Technician (BMET) training program was highlighted in the Commission as a “best in class” model for sustainable training.

For inquiries, please contact:
Tracy Doyle
GE Foundation
+1 262 853-6983
[email protected]

Lisa Farrugia
GE Healthcare
+90 530 387 1850
[email protected]

References:

1. Building strong workforces to power Africa’s growth. The future of work in Africa, White Paper. Marco Annunziata, Chief Economist, GE and Shlomi Kramer, Senior Economist, 2015.

2. Transformative Scale Up of Health Professional Education, World Health Organization, Sept 2013.

3. Africa Development Bank Group, April 2014.

4. Ibid reference 3

5. Education Solutions for Better Health Outcomes White Paper, GE Healthcare, C. Barry and A. Lotring, 2015.

6. Ibid reference 1

About GE:

GE (NYSE: GE) imagines things others don’t, builds things others can’t and delivers outcomes that make the world work better. GE brings together the physical and digital worlds in ways no other company can. In its labs and factories and on the ground with customers, GE is inventing the next industrial era to move, power, build and cure the world. www.ge.com

About GE Healthcare:
GE Healthcare provides transformational medical technologies and services to meet the demand for increased access, enhanced quality and more affordable healthcare around the world. GE (NYSE: GE) works on things that matter - great people and technologies taking on tough challenges. From medical imaging, software & IT, patient monitoring and diagnostics to drug discovery, biopharmaceutical manufacturing technologies and performance improvement solutions, GE Healthcare helps medical professionals deliver great healthcare to their patients.

About GE Foundation

The GE Foundation, the philanthropic organization of GE, is committed to building a world that works better. We empower people by helping them build the skills they need to succeed in a global economy. We equip communities with the technology and capacity to improve access to better health and education. We elevate ideas that are tackling the world's toughest challenges to advance economic development and improve lives. The GE Foundation is powered by the generosity and talent of our employees, who have a strong commitment to their communities. We are at work making the world work better. Follow the GE Foundation at www.gefoundation.com and on Twitter at @GE_Foundation.

About Lifebox

The not-for-profit organization Lifebox, formed in April 2011, grew out of a global initiative to make surgery safer worldwide: the WHO Surgical Safety Checklist, which has been shown to reduce surgical complications and death by more than one third. Lifebox is working to make sure no patient dies simply because a pulse oximeter is not available during surgery. The group worked with international clinicians and manufacturers to develop the world's foremost low-cost, high-quality pulse oximeter compliant with all international standards. Each oximeter package costs $250 USD, including delivery, and also includes an educational CD with training materials for self-learning, and classroom programs to teach others about pulse oximetry and the WHO Safe Surgery Checklist. Please visit www.lifebox.org to make a donation.

GE Africa and Gearbox to launch GE Garages for technology skills acquisition


To work with Seven Seas Technologies, University of Nairobi and Technical University of Kenya
 • The GE Garages - Nairobi skills building program will bring together partners from academia and private sector including Gearbox, University of Nairobi, Technical University of Kenya and Seven Seas Technologies to support sustainable skills and job growth in Kenya
 • GE Garages and local shared manufacturing platform Gearbox, will provide training, drive awareness and generate interest in the value of advanced hardware and technology.
 • The Garages - Nairobi space will feature advanced manufacturing innovations like 3D printers, laser cutters, CNC mills for the industrial world, which complement the wide-ranging modern machinery which will soon be available at Gearbox, to encourage entrepreneurial disruption and a skilled workforce for the future.

NAIROBI, Kenya, July 23, 2015/ -- In order to support the development of a manufacturing ecosystem and build skills in Kenya, GE Africa (NYSE: GE) and Gearbox have announced a plan to launch a ‘GE Garages’ manufacturing program to help build a skilled workforce and drive entrepreneurial development in Kenya. This program is in development with University of Nairobi, Technical University of Kenya and Seven Seas Technologies.

The GE Garages - Nairobi would contribute to bridging the technical skills gap in Kenya. According to the National Manpower Survey, the percentage of vacant posts in the transport sector is 2.8%. While the Oil and Gas Sector will create between 6,000 and 15,000 new jobs over the next ten years with the majority requiring technical or vocational training. The GE Garages space, which will be hosted at Gearbox’s premises, will support classes and workshops, for students, entrepreneurs, makers and others to learn more about advanced manufacturing processes, software programming and business development. It will feature advanced manufacturing innovations like 3D printers, laser cutters, CNC mills for the industrial world to encourage entrepreneurial disruption and a skilled workforce for the future.

Speaking at a media event to announce the initiative, Dr Kamau Gachigi, CEO of Gearbox said Gearbox is very excited about this relationship as it central to their objective of democratising access to opportunities in industrialisation. Gearbox is in the process of assembling a formidable arsenal of modern machines and CAD/CAM software for digital fabrication, alongside more traditional but essential technologies, all under one roof to be made accessible on a membership basis to people who currently have no such opportunity. They will need to be trained on the use of this state-of-the-art equipment, but also in the soft skills that are necessary to leverage the tech-knowledge so as to successfully launch businesses. This partnership serves both needs. The provision of a GE Garage at Gearbox is essential to developing a continuous pipeline of people skilled in modern technologies and prepared to deliver tech solutions through business, who will serve as the “army” that will enable industrialisation on the scale that is required for our national development. The proposed Garages training facility will be within the Nairobi location of Gearbox. GE would provide the necessary equipment while University of Nairobi, Technical University of Kenya and Seven Seas Technologies will provide input to program as well as training facilities.

“We are delighted to collaborate with like-minded establishments on an initiative that aims to make more Kenyan youth employable in a fast changing technology-driven world” said President & CEO, GE Africa, Jay Ireland. “I’m looking forward to seeing great ideas that come to the GE Garage being transformed into practical business models that ultimately create more jobs in Kenya.

GE created the Garages experience in March 2012 to reinvigorate interest in invention, innovation, and manufacturing in America. Programs have included custom projects, curated speaker sessions and workshops amidst a fully equipped advanced manufacturing space, including hardware such as CNC mills, laser cutters, 3D printers, injection moulders, Arduino kits and much more. This program went global with a workshop in Lagos Nigeria in 2014 and has since grown to include several countries in Europe and the Middle-East.

Professor Lucy Irungu, the Deputy Vice-Chancellor at the University of Nairobi, welcomes this collaboration which she sees a great opportunity for engineering students, supervised by the engineering faculty at the University, to gain access to modern equipment and methods that will ensure their undergraduate and post-graduate projects have greater impact on the region’s economic needs.

The GE Garages -Nairobi program truly brings to life the ‘Empower’ pillar of GE Africa’s CSR platform ‘GE Kujenga’ said Patricia Obozuwa, Director of Communications and Public Affairs, GE Africa. She stated that GE’s approach to investing in our communities is to empower people by building valuable skills, equip communities with new tools and technology, and elevate ideas that help solve Africa’s challenges. We will continue working with Government, institutions, communities and private-sector peers to help bring sustainable and transformative development.

For further information on the Kujenga programme, please go to: www.gekujenga.com

Media contact:

Osagie Ogunbor
Senior Manager, Communications
GE West Africa
[email protected]

About GE


GE (NYSE: GE) imagines things others don’t, builds things others can’t and delivers outcomes that make the world work better. GE brings together the physical and digital worlds in ways no other company can. In its labs and factories and on the ground with customers, GE is inventing the next industrial era to move, power, build and cure the world. www.ge.com

About Gearbox

Gearbox is a non-profit, open platform for hardware innovation that brings together inventors and innovators from diverse backgrounds to prototype and build their projects using a substantial array of engineering equipment on a shared basis. Gearbox partners with others to provide top-notch incubation services and links with investors.

About Seven Seas Technologies

Seven Seas Technologies (SST) Group turns the invisible into the visible, dreams into realities and ideas into action. On a basic level, we are a pan-African ICT solutions company, offering unparalleled solutions across a cross-section of industry verticals, including Financial Services, Energy and Utilities, Healthcare, Telecoms and the Government sectors, in partnership with some of the world’s biggest brands. On a deeper level, we are a collection of artists, thinkers, engineers, dreamers, project managers, ICT specialists and change agents.

Our aim: to transform lives and change communities.

Taarifa ya UN kuhusu kilichoandikwa Jamii Forums na Indian Ocean Newsletter


Mratibu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Tanzania na Mkurugenzi Mkazi wa Shirika la Mipango ya maendeleo la Umoja wa Mataifa (UNDP), Bw. Alvaro Rodriguez.

UMOJA wa Mataifa umetaka vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa kuhakikisha vinatoa taarifa zao kwa usahihi kuhusu maandalizi ya uchaguzi na uchaguzi wenyewe.

Kauli hiyo imetolewa na Ofisi ya Umoja wa Mataifa Dar es salaam, kufuatia taarifa iliyochapishwa na jarida moja kwamba UN inataka kujitoa katika kusaidia mandalizi ya uchaguzi nchini Tanzania.

Aidha alisema kwamba si kweli kuwa Umoja wa Mataifa haujaridhishwa na mwenendo wa maandalizi ya uchaguzi nchini Tanzania na kwamba Umoja huo utaendelea kushirikiana na serikali na vyombo vingine vya uchaguzi kuhakikisha uchaguzi unakwenda vyema.

Indian Ocean Newsletter ya Julai 10 mwaka huu ilichapisha habari iliyoandikwa na kichwa cha habari “State is facing electoral commissions negligence” na kusema kwamba Mratibu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Tanzania na Mkurugenzi Mkazi wa Shirika la Mipango ya maendeleo la Umoja wa Mataifa (UNDP), Bw. Alvaro Rodriguez, haridhishwi na mwenendo wa maandalizi ya uchaguzi na uchaguzi wenyewe na kutishia kuondoa msaada wa mamilioni unaoratibiwa na UNDP kutoka kwa wahisani mbalimbali.

Aidha Julai 15, 2015, mtandao wa Jamii Forum ilitafsiri habari hiyo kwa Kiswahili na kuitawanya kwa wasomaji wake.

Taarifa ambayo siyo sahihi iliyochapwa jamiiforums.com

Ukweli ulivyo


Mratibu wa Mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini hajawahi kukutana wala kuzungumza na watu wa Indian Ocean Newsletter .

Aidha taarifa zilizotolewa na kijarida hicho na tafsiri yake iliyowekwa mtandao wa kijamii wa Jamii Forums hazikujengwa katika ukweli.

Pia Umoja wa Mataifa utaendelea kufanyakazi na mamlaka za Tanzania na wananchi wake na kuwa Uhusiano kati ya Umoja wa Mataifa na mamlaka za uchaguzi nchini Tanzania na Jumuiya ya kimataifa inayofadhili mradi wa DEP unawasilisha mahusiano muhimu miongoni mwa wadau mbalimbali wanaotaka kuwapo na uchaguzi huru na wa amani.

Alisema katika makubaliano kuna kamati ya mradi inayojumuisha wadau wote na ina wajibu kuongoza na kutoa mwongozo wa utekelezaji mradi huo kimkakati.

Maamuzi ya mradi huo hufanywa na kamati hiyo na kamati ya ufundi ya mradi iliyopo Bara na Zanzibar.

Kutokana na ukweli huo Umoja wa Mataifa unavitaka vyombo vya habari vya kitaifa na Kimataifa kuhakikisha kwamba inatoa taarifa za ukweli na za usahihi kipindi hiki cha maandalizi na uchaguzi wenyewe.

Biometric Voter Registration (BVR) Machines operator, Kheri Mkali attends Rebeca Kimu at Bunju A in Dar es Salaam yesterday during the trial registration. (LIBRARY PHOTO|VENANCE NESTORY).

Background

The Democratic Empowerment Project is a three year project launched on the 12th of March 2013 and is directly executed by UNDP with UN Women and UNESCO through a donor basket fund. It follows two previous electoral support projects in Tanzania: the Electoral Assistance Project of 2005 and the Election Support Project of 2010. The USD 25m project has four main components, namely, a) supporting legal and institutional reforms; b) support improvement of Electoral Management body’s capacities(NEC and ZEC); c) promote inclusive participation in political and electoral processes, and d) support national peace infrastructures. More specifically, the project has been supporting both NEC and ZEC to improve their institutional capacity both in the context of the conduct of the voter registration process (but not the provision of the BVR kits which is the government’s responsibility) and the preparations for the 2015 general elections. DEP’s support has included technical and advisory services, staff training, voter education and stakeholder engagement. Such stakeholders include the Office of the Registrar of Political Parties, political parties, media, civil society and groups representing women, youth and people with disabilities. So far DEP has supported and implemented most of these activities either directly or via cooperation agreements with the electoral management bodies who execute specific activities directly in line with their mandate.

Issued by: The Office of the UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative – Mr. Alvaro Rodriguez

For more information, please contactHoyce Temu-UN Communications Specialist at [email protected] or Aine Mushi, UN Coordination Specialist at [email protected]

Advisory - Indian Ocean Newsletter 20July15.docx


Below is the Indian Newsletter article in French

Rap Festival @DarLive Jumamosi hii

Magazetini Julai 23, 2015


Asubuhi Njema ya ChannelTEN Julai 23, 2015