Birth control pills may reduce endometrial cancer risk - Study


Birth control pills can have a number of positive health benefits that go beyond avoiding unwanted pregnancy, including lighter and less painful periods, reduced symptoms of premenstrual syndrome and even fewer pimples. Now new research suggests we can add cancer prevention to the list.

A paper published Wednesday in The Lancet Oncology estimates that in the last 50 years, oral contraceptives have prevented approximately 400,000 deaths from endometrial cancer.

The paper looked at 36 existing studies over five decades that involved data on 27,276 women diagnosed with endometrial cancer in North America, Europe, Asia, Australia and South Africa.

The researchers found that for every five years a woman used birth control pills, she reduced her risk for endometrial cancer by about 25 percent. In higher-income countries, the risk reduction was even more pronounced: There were only 1.3 cases of endometrial cancer per 100 women who used oral contraceptives compared with 2.3 per 100 women who didn’t take the pill.

“This really helps to quantify it in a way doctors and patients can understand,” says Dr. Jennifer Wu, an obstetrician and gynecologist at Lenox Hill Hospital in New York City. “It's really important for a patient to realize that there are these benefits.”

Though hormone levels in oral contraceptives have decreased considerably over the last few decades, the study indicates that women who took the pill in the 1960s appeared to have as much protection from endometrial cancer as those who took the pill in the 1980s. After adjusting for factors such as a woman’s body mass index, alcohol and tobacco use, reproductive history and ethnicity, the researchers found women who had a history of oral contraceptive use also were less likely to develop endometrial cancer.

The authors of the study note that prior research has shown birth control pills may reduce a woman’s risk for ovarian cancer, another type of reproductive cancer that strikes women late in life. One analysis of 55 previously published studies found the pill could reduce a woman’s risk for ovarian cancer by more than 50 percent.

Wu explains the female hormones in birth control pills prevent a thickening of the uterine wall, which can lead to the development of abnormal, precancerous cells that proliferate and then eventually become malignant. Women on birth control pills will have a thinner uterine lining and therefore a smaller risk for this type of cancer. However, there are some health conditions related to long-term use of birth control pills. Though the occurrence is rare, oral contraceptives are linked to higher risk for liver cancer, high blood pressure, stroke and blood clots. One recent study suggests use of certain types of birth control pills—specifically ones with higher doses of estrogen—may raise a woman’s risk for breast cancer.

Approximately 54,870 women will be diagnosed and 10,170 will die from endometrial cancer this year in the U.S., according to the American Cancer Society. The average age for diagnosis is 60, and the disease is especially rare in women under 45. This suggests that the oral contraceptives taken during childbearing years may provide protection from this type of cancer in the postmenopausal years.

Madagascar kutoa vibali maalum kwa wageni

Serikali ya Madagascar imetangaza mpango wake wa kutoa vibali maalum kwa wageni wanaoishi nchini kwa lengo la kupambana na ugaidi.

Wizara ya ulinzi wa taifa imetoa maelezo na kusema kwamba vibali hivyo vitasaidia kufuatilia na kudhibiti harakati za wageni wanaoishi nchini Madagascar.

Maelezo zaidi yanaarifu kwamba vibali hivyo pia vitaweza kupunguza visa vya utoaji wa stakabadhi bandia na ufisadi nchini.

Vibali hivyo vitakavyobeba maelezo binafsi ya msajili pamoja na kudhihirisha harakati zake, vitaweza kutolewa ndani ya muda wa masaa 72 kwa mallipo ya fedha dola 170.

Wageni wanaoishi Madagascar watakuwa na muda wa mwaka mmoja kuanzia Septemba 2015 ili kuchukuwa vibali hivyo.

Wanawake Saudi Arabia waruhusiwa kupiga kura


Wanawake Saudi Arabia kwa mara ya kwanza katika historia wamejisajili katika shughuli za kupiga kura.

Habari hii ilitangazwa kupitia tovuti ya serikali ya Saudi Arabia na kuthibitisha kuwa wanawake nchini humo watashiriki katika upigaji kura katika kiwango cha Manispaa pekee.

Saudi Arabia inatarajiwa kuwa na uchanguzi mwezi Desemba mwaka huu.

Serikali ya Saudi Arabia imekuwa ikikashifiwa na mashirika mengi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kwa kushutumu sheria yake ya kutowapa wanawake haki yao ya kutochangia katika uchaguzi.

Katika uchaguzi wanawake na wanaume watapiga kura katika vituo vya kupiga kura tofauti na hakutaruhusiwa upigaji wa picha wala kufanya kampeni.

Licha ya kuwa kutafanyika uchaguzi mwezi wa Desemba, Saudi Arabia ipo chini ya uongozi wa kifalme.

Ufafanuzi wa NEC: Kasoro BVR; Kuwekwa wazi daftari la awali

Uboreshaji wa Daftari la kudumu la Wapiga Kura kwa kutumia mfumo wa Biometric Voters Registration (BVR) ulikamilika tarehe 04/08/2015 katika Mikoa yote ya Tanzania Bara na Visiwani.

Baada ya kukamilika kwa zoezi la Uboreshaji Tume imekuwa ikichakata (processing) taarifa za Wapiga Kura ili kuweza kuandaa Daftari la Awali la Wapiga Kura, katika maandalizi hayo mifumo imeweza kugundua kasoro mbali mbali ambazo baadhi zimefanyiwa kazi na zingine zinaendelea kufanyiwa kazi, kasoro hizo ni pamoja na Wapiga Kura Kujiandikisha zaidi ya mara moja.

Mfumo wa BVR unao mfumo mdogo wa “Mini AFIS” unaoweza kubaini Mpiga Kura anayataka kujiandikisha zaidi ya mara moja katika kituo husika, mfumo huo ulikuwa umeandaliwa ili kuweza kubaini Wapiga Kura wanaotaka kujiandikisha zaidi ya mara moja na kuzuia Uandikishaji huo katika BVR Kit yoyote. Hii ingewekana iwapo Mfumo wa mawasiliano ungekuwa na nguvu katika vituo vyote na kuweza kuwasiliana na mifumo iliyoko katika kituo kikuu cha maandalizi ya Daftari(Data Processing Center) kwani katika kituo hicho imewekwa mifumo ya hali ya juu inayoongoza kimataifa katika kulinganisha alama za vidole na kubaini waliojiandikisha zaidi ya mara moja.

Kwa kutokuwa na mawasiliano yenye nguvu kutoka katika kila kituo Tume ilianza kulinganisha taarifa za Wapiga Kura mara tu baada ya taarifa kufikishwa katika kituo cha maandalizi ya Daftari hivyo kwa mitambo iliyopo Tume imebaini Wapiga Kura wote waliojiandikisha Zaidi ya mara moja ambao taarifa zao zimeisha chakatwa ambao kwa sasa imefikia 52,062 Idadi hii inaweza kuongezeka au kupungua kulingana na uchakataji wa taarifa.

Baadhi ya vituo kutokuwa na Wapiga kura.

Tatizo hili linasababishwa na maombi ya kuanzishwa kwa vituo wakati zoezi la Uandikishaji limeanza, baadhi ya vituo hivyo havikutumika wakati wa Uandikishaji kama ilivyokusudiwa kwa sasa Tume inafanyika kazi ya kuhamisha Wapiga Kura na kuwapeleka katika vituo hivyo ili kuwapunguzia umbali mrefu kutoka kwenye vituo walivyojiandikisha wakati wa zoezi la Uandikishaji, kazi hii Tume inaendelea kuifanya kwa kushirikiana na watendaji wa Kata katika Halmashauri husika.

Baadhi ya Vituo kuwa na Wapiga Kura wachache au Wengi katika Vituo vya Uandikishaji.

Tatizo hili pia lilisababishwa na vituo kuongezwa wakati zoezi la Uandikishaji limeanza. Kabla ya kuongezwa vituo katika BVR kutokana na hamasa ya Wapiga Kura Kujiandikisha Wapiga Kura hao walianza kujiandikisha katika vituo vingine na baada ya kuongeza vituo katika BVR vituo vilivyoongezwa viliendelea kufanya Uandikishaji kwa siku mbili au tatu za mwisho hivyo kuonekana kama vina Wapiga Kura wachache, kasoro hiyo inarekebishwa pia kwa kusaidiana na watendaji wa Kata husika ili kuwahamisha Wapiga Kura waliojiandikisha katika vituo kabla ya kuongeza kwenye BVR vituo vilivyoombwa kuongezwa na kupelekwa kwenye vituo karibu na maeneo wanayoishi.

Wapiga kura kuandikishiwa katika Mfumo wa Mafunzo.


Katika taarifa zilizochakatwa imebainika kuwa baadhi ya Wapiga Kura waliandikishwa kwa kutumia mfumo wa mafunzo uliowekwa katika katika BVR kit iliyotakiwa kutumika wakati wa mafunzo tu, Usahihi wa taarifa za Biometric za Wapiga Kura hao kuwa sahihi lakini baadhi ya taarifa nyingine kuhitaji marekebisho kutoka katika fomu za Uandikishaji zilikizojazwa. Kazi hiyo inaendelea kufanyika katika kitu cha maandalizi ya Daftari kwa kuwa fomu zote za uandikishaji zimeishafika. Marekebisho hayo yalichelewesha kidogo baadhi ya taarifa katika madaftari yaliyowekwa wazi. Kazi ya Kurekebisha kasoro hizo zimeendelea kurekebishjwa na kabla ya tarehe 05/09/2015 kasoro zote zitakuwa zimerekebishwa.

Baadhi ya Taarifa za Wapiga Kura kutochukuliwa taarifa zao katika BVR Kit.


Tatizo hili lilisababisha baadhi Wapiga kura kutoonekana katika vituo walivyojiandikisha, zipo baadhi ya BVR Kit ziliibiwa na zikafanyika jitihada za kung’oa baadhi ya vifaa katika BVR kama vile Laptop na vifaa vingine. Zipo BVR mbili (2) kati ya BVR Kit 8000 ziliibiwa na walioiba walifanya jitihada za kuiba baadhi ya vifaa katika BVR kit hizo, BVR Kit hizo zilipatikana lakini zikiwa katika hali mbaya ya Uaribifu hivyo kushidwa kuondoa taarifa za Wapiga Kura mara moja, kwa kuwa Tume iliweka vifaa mahususi inapojitokeza changamoto kama hiyo kutopoteza taarifa za Wapiga Kura, chombo hicho kinachohifadhi taarifa za Wapiga Kura mara inapotokea uaribifu mbukbwa hususan wa kompyuta kuweza kupata taarifa za Wapiga Kura bila tatizo, Tume tayari imekwisha pata vifaa vilivyokuwa vimeifadhi taarifa za Wapiga kura na tayari taarifa hizo zinaingizwa katika mfumo wa kuchakata taarifa za Wapiga Kura.

Kata Mpya.

Kwa mujibu wa sheria OWM ­ TAMISEMI ndiyo yenye hadhi ya kupandisha na kugawa maeneo ya kiutawala ili kuchochea maendeleo ya haraka kwa wananchi wake. Mabadiliko hayo ya mipaka ya kiutawala yanahitaji kuhuishwa na Tume katika Mifumo yake ili kuwezesha chaguzi kufanyika na hasa chaguzi za madiwani, hivyo yanafanyika marekebisho ya kuhamisha kuweka vituo na Wapiga Kura katika maeneo mapya ya kiutawala yaliyoanzishwa, ikiwa ni pamoja na:­ Vitongoji, Mitaa,Vijiji, Kata na Halmashauri.

Baadhi ya Taarifa za Wapiga Kura taarifa zao kukosewa na BVR Kit Opereta wakati wa Uandikishaji.

Baadhi ya Wapiga kura taarifa zao zilikosewa na BVR Opereta wakati wa Uandikishaji hivyo kuhitaji marekesho na kupatiwa kadi mpya. Tume ilipeleka BVR Kit katika Halmashauri zote wakati wa kuweka wazi Daftari la Awali la Wapiga Kura, ili kufanya marekebisho ya taarifa za Wapiga kura pale panapohitajika. Marekebisho yamefanyika Tume inategemea Taarifa hizo zitafika na kuingizwa katika mifumo ili kupata taarifa sahihi.

Wapiga Kura Kujiandikishia katika maeneo tofauti na maneo wanayoishi.


Baadhi ya Wapiga Kura walijiandikisha katika maeneo tafauti na maeneo wanyaoishi, hivyo kuhitaji kuhamisha taarifa zao, tatizo hili limebainika katika maeneo mengi ya mjini, hasa kwa Wapiga Kura kutaka kuwahi kupata kadi za Mpiga kura, kasoro hii imeendelea kurekebishwa wakati wa zoezi la kuweka wazi Daftari.

Uwekaji wazi wa Daftari la Awali la Wapiga Kura.

Uwekaji wazi wa Daftari la awali la Wapiga Kura ni takwa la kisheria, kifungu cha 11a cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura ya 343 kinaitaka Tume kuweka wazi Daftari la Wapiga kura kwa ajili ya Uhakiki wa Taarifa na kurekebisha kasoro zozote zinalizojitokeza.

Ili kuhakiki taarifa katika Daftari la Awali la Wapiga Kura wananchi wanatakiwa kufika katika Ofisi za kata ili kuweza kuangalia kama majina yao yapo katika Daftari, na ikiwa Taarifa zao ni sahihi mfano Jina, Jinsia, Tarehe ya kuzaliwa na Kituo chake cha kujiandikishia, Aidha, kwa Wapiga kura waliohama kata au jimbo moja kwenda kata au jimbo lingine wanatakiwa kuhamisha taarifa zao.

Zoezi hili la uhakiki lilianza rasmi tarehe 07/08/2015 katika Mikoa mbali mbali na limekuwa likiendelea hadi sasa ili kuhakikisha kila Mpiga kura aliyeandikishwa kupiga kura anaweza kupiga kura bila usumbufu wowote.

Katika zoezi hili Tume imeweka utaratibu wa kuwaondoa watu wote waliojiandikisha katika Daftari ambao siyo raia wa Tanzania, ambapo mchakato huo unaishia katika mahakama ya wilaya. Ili kasoro hii iweze kuondolewa Tume inahitaji kwa kiasi kikubwa Ushirikiano na wananchi wanaoishi nao ili kuwawekea pingamizi na waweze kuondolewa katika Daftari, ni ukweli kwamba iwapo wananchi watawaficha na kutowawekea pingamizi tatizo hili litakuwa gumu kwa Tume kulitatua.

Kasoro mbalimbali zilizobainika wakati wa Uandikishaji Tume itahakikisha inazirekebisha ili kuhakikisha kuwa Tume inakuwa na Daftari sahihi na la kuhaminika.

Imetolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi.

Dk Magufuli afanya kampeni Katavi
Mgombea urais wa Tanzania kupitia CCM, John Magufuli akihutubia wakati wa mkutano wa kampeni katika Uwanja wa Azimio mjini mjini Mpanda, mkoani Katavi

Siku 10 baada ya kutangaza kuhamia CHADEMA, Mbunge arudi CCM

Aliyekuwa Mbunge wa Sikonge (CCM), Said Nkumba ambaye alihamia CHADEMA hivi karibuni ameamua kurejea katika chama chake cha zamani kwa madai alikosea njia.

Nkumba ambaye alihamia CHADEMA baada ya kushindwa katika kura za maoni kugombea ubunge Sikonge, aliteuliwa kugombea ubunge kwa tiketi ya CHADEMA lakini wanachama wa chama hicho walipinga kitendo cha Kamati Kuu ya chama hicho cha upinzani kumteua wakitaka mgombea wao, Hijja Ramadhan arudishwe jambo lililofanya Nkumba kuondolewa na kukosa nafasi ya kugombea ubunge. Nkumba alipojitoa CCM alisema alikipenda kwa dhati chama hicho lakini hakuona sababu ya kuendelea kubaki kwa kuwa hasikilizwi na hakina mapenzi na watu.

Lakini akizungumza Dar es Salaam jana, Nkumba alisema amerudi nyumbani kwa kuwa alipotea njia na hakuona kama kuna mwelekeo CHADEMA

Alipoulizwa kuhusu kupewa jimbo na CHADEMA alisema hayo yaachwe, amerudi nyumbani kwa kuwa ni kama rebound katika mchezo wa kikapu na watu wanaendelea kucheza.

Lowassa, Duni waenda kwa 'wananchi wa kawaida' wakitumia 'daladala'


Mgombea Urais wa Tanzania kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), Mhe. Edward Lowassa akisalimiana na Bi. Kulwa Juma ambaye ni mfanyabiashara ndogo ndogo ya kuuza Mihogo ya Kukaanga katika kituo cha mabasi cha Gongo la Mboto mwisho, Jijini Dar es salaam leo, wakati alipofanya ziara ya kushtukiza eneo hilo ili kujionea hali halishi ya biashara ndogo ndogo. Mh. Lowassa aliianza ziara yake eneo hilo la Gongo la Mboto na baadae alipanda daladala mpaka Pugu Kajiungeni, jijini Dar.
Lowassa akimsikiliza Bi. Kulwa Juma ambaye ni mfanyabiashara ndogo ndogo ya kuuza Mihogo ya Kukaanga katika Kituo cha Mabasi cha Gongo la Mboto mwisho, Jijini Dar es Salaam leo.


Lowassa akizungumza na vijana wanaoendesha Bodaboda waliokuwepo kando ya kituo cha mabasi cha Gongo la Mboto mwisho, Jijini Dar es salaam leo. Kulia ni Mgombea Mweza wake, Dkt. Juma Haji Duni.


Lowassa akiwa katikati ya umati wa watu wakati alipotembelea eneo la Gongo la Mboto Mwisho.


Lowassa akizungumza na baadhi ya wanafunzi waliokuwa kituoni hapo kusubiria usafiri.


Lowassa akiwa ndani ya Daladala alilopanda kutokea Gongo la Mboto Mwisho mpaka Pugu Kajiungeni jijini Dar es Salaam, mapema leo asubuhi.

Mhe. Lowassa akishuka kwenye daladala.
Wakazi wa mji wa Mbagala wakiushangilia msafara wa mgombea Urais wa Tanzania 2015, Lowassa pamoja na mgombea mweza wake, Dkt. Juma Haji Duni wakati walipotembelea kituo cha mabasi cha Mbagala Rangi tatu jijini Dar es Salaam, wakati walipotembelea kituo hicho leo


Lowassa akizungumza na vijana wanaojihusisha na shughuli mbali mbali katika stendi kuu ya Mabasi yaendayo mikoa ya Lindi na Mtwara, ilipo Mbagala jijini Dar.


Mgombea Mwenza wa Urais wa Tanzania wa UKAWA kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), Dkt. Juma Haji Duni akiwasalimia wakazi wa Mbagala.


  • Picha, taarifa tumeshirikishwa na Othman Michuzi/Mtaa kwa Mtaa blog.
Picha mbalimbali zikimuonesha Mgombea Urais wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), Ndugu Edward Lowassa akiwa ndani ya daladala alilopanda Kituo cha Gongolamboto mwisho kuelekea Chanika, alipokuwa kwenye ziara ya kujionea hali halisi ya shida ya usafiri wa umma (daladala) jijini Dar es Salaam leo.

Ndugu Edward Lowassa akilipa nauli yake.Picha zinamuonesha akishuka kwenye daladala hiyo (Gongo la Mboto vs Chanika lenye nambari T917CW) huku akipokelewa na Mgombea mwenza, Juma Duni Haji.

Ubunge Ludewa: Wapinzani 'wachemsha'; Deo Filikunjombe apita bila kupingwa

Fomu ya mgombea wa Ubunge kupitia CHADEMA/UKAWA Ludewa zikiwa hazijatimia baada ya fomu ya tamko kukosekana 
ALIYEKUWA mbunge wa jimbo la Ludewa Deo Filikunjombe (CCM) amepita bila kupingwa baada ya mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) Barthomew Mkinga kushindwa kutimiza Masharti na Taratibu za Ujazaji wa Fomu.

Msimamizi wa Uchaguzi Wilaya ya Ludewa Bw Wiliam Waziri alisema jana kuwa Mgombea wa Chadema ameshindwa kutimiza taratibu za ujazaji wa fomu hizo hivyo kukosa sifa ya kuwa Mgombea wa Ubunge hivyo kumkabidhi barua rasmi Filikunjombe ya kupita bila kupingwa

Waziri alisema kwambakKati ya wagombea wanne waliochukua fomu aliyetimiza taratibu ni Mgombea wa CCM, Bw. Filikunjombe pekee.

Wagombea wa DP na TLP walishindwa kabisa kurejesha fomu huku mgombea wa CHADEMA akishindwa kujaza fomu vizuri na kushindwa kurejesha Fomu ya Kiapo cha Maadili ya Sheria za Uchaguzi.

Mgombea huyo wa Chadema aliyereja fomu ya wadhamini bila kujaza tarehe ,mwezi wala mwaka ambao uchaguzi mkuu utafanyika .

Kwa upande wake mgombea ubunge wa TLP, Bw Blanka Haule alisema kuwa alishindwa kurejesha fomu hizo kwa wakati kutokana kukosa picha za kubandika katika fomu hiyo kutokana na hali ya mazingira ya Ludewa kukowa eneo la kupiga picha hizo.

Kwani alisema picha ambazo alipiga Njombe alizisahau alikoziweka hivyo kulazimika kwenda kupiga pich nyingine za haraka kwa muda wa dakika tatu ila cha kushangaza dakika tatu za kutoka picha hizo zilionekana kushindwa kutoka kwa wakati na kutoka saa 11 jioni .

“Nilijipanga kugombea ubunge ili kumpokea ubunge Deo Filikunjombe na kuendeleza yale yote aliyoyafanya jimboni ila watu wa picha walinikwamisha na kushindwa kupata picha kwa wakati hivyo kwa sasa ndio basi tena japo ilikuwa ni demokrasia lakini kapita bila kupingwa ndio mbunge wetu:”

Akizungumzia hatua ya mgombea wao wa CHADEMA kushindwa kukamilisha taratibu za ujazaji wa fomu hizo Bw Daniel Songo alisema kuwa mgombea wao hakuwa makini hata kidogo kwani alikuwa ni mtu ambae hakutulia na muda mwingi alikuwa akifikiria juu ya wanachama wanaohama chama na kuacha kutulia katika kujaza fomu hizo.

Japo alisema chama hicho kimepoteza umaarufu kutokana na mwenendo wa viongozi wa juu wa chama hicho kuendekeza siasa za ukanda zaidi na kuacha kutazama uhai wa chama hicho.

Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ludewa, Stanley Kolimba alisema kuwa amepokea kwa furaha kubwa hatua ya mgombea wake wa nafasi ya ubunge kupita bila kupingwa na kuwa kazi kubwa kwa sasa kuhakikisha mgombea urais wa CCM Dk John Magufuli anapata kura za kimbunga pamoja na kupigania kata zote.

Kwa upande wake Bw Filikunjombe akizungumzia hatua hiyo ya kupita bila kupingwa alisema ameipokea kwa vizuri sana kwa alitegemea wapinzani hao wajitokeze ili aweze kuwaonyesha kazi kwa kuhakikisha wanaangukia pua katika uchaguzi huu.

Alisema kazi kubwa ya maendeleo ambayo ameifanya katika jimbo hilo kwa miaka mitano na imani kubwa ambayo wananchi wa Ludewa wanayo dhidi yake ilikuwa ni vigumu kwa wapinzania hao kupata kura Ludewa.

Bw Filikunjombe aliwaomba wananchi wa Ludewa kura zote ambazo walipanga kumpigia yeye kuzielekeza kwa mgombea Urais Dk Magufuli na kwa madiwani wa CCM na furaha yake kuona wapinzani wanaambulia patupu katika wilaya ya Ludewa.


Fomu ya mgombea wa CHADEMA/UKAWA haijazwa sehemu ya tarehe , mwezi na mwaka


Mzee Kada wa CHADEMA/UKAWA  akimpongeza mbunge wa Ludewa Deo Filikunjombe baada ya kupewa barua ya kupita bila kupingwa


Mbunge wa Ludewa Deo Filikunjombe akizungumza na wanachama wa CCM na wananchi wa Ludewa baada ya kupita bila kupingwa


Filikunjombe akionyesha barua ya kupita bila kupingwa


Msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ludewa Bw Wiliam Waziri akimpongeza mbunge Filikunjombe baada ya kumkabidhi barua ya kupita bila kuingwa ubunge jana
  • Tumeshirikishwa taarifa hii na Francis Godwin/MatukioDaima blog

Mama Samia aanza kampeni mkoani Kilimanjaro


Mgombea Mwenza wa Urais kwa tiketi ya CCM, Samia Suluhu Hassan akilakiwa na wananchi baada ya kuwasili katika Ofisi ya CCM mkoa wa Kilimanjaro leo.


Mbombea Mwenza wa Urais kwa tiketi ya CCMSamia Suluhu Hassan, akimtazama mtoto, alipokagua Kituo cha Afya cha Hedaru wilayani Same mkoani Kilimanjaro leo


Mgombea mwenza kwa tiketi ya CCM, Samia Suluhu Hassan akivishwa skafu na Kijana wa CCM baada ya kuwasili Ofisi ya CCM mkoa wa Kilimanjaro leo


Mama Suluhu Hassan akisani kitabu baada ya kuwasili Ofisi ya CCM mkoa wa Kilimanjaro. Kulia ni Mohammed Juma, Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kilimanjaro


Mama Samia Suluhu akiwasili uwanja wa mikutano Shule ya Msingi Hedalu


Mgombea Mwenza wa Urais kwa tiketi ya CCM, Samia Suluhu Hassan akiwahutubia wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika leo katika Uwanja wa Shule ya Msingi Hedaru, wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Picha zote na Bashir Nkoromo, Same.

  • Tumeshirikishwa taarifa hii na Bashir Nkoromo