Taarifa ya Msajili kwa Vyama vya Siasa ya zoezi la uhakiki wa utekelezaji wa masharti ya usajili