[video] Hotuba ya Rais Magufuli uzinduzi wa kuboresha usalama wa raia


Sauti haisikiki tangu mwanzo, tafadhali vuta mpaka dakika ya 13:27 ambapo sauti inaanza kusikika.