Jinsi ya kutengeneza gauni la mtoto kutoka kwenye shati la mtu mzima/mkubwa
Unaweza pia kuweka nakshi na mifuko kama ilivyo kwenye video ifuatayo...