Photos: Mara river & sunset - Saadani, Bukoba, Geita, Bunda, Mwanza and lake Victoria @PMwihumbo

Saadani
Photos, courtesy of Pendo Mwihumbo, thank you for sharing (via Twitter)!

Geita
Bukoba
Mwanza
Mwanza
Mwanza
Mwanza

Lake Victoria