Taarifa mabadiliko ya usimamizi wa rasilimali za wanyamapori nje ya hifadhi za Taifa