Taarifa ya Wizara kuhusu malipo ya VAT katika shughuli za utalii