Taarifa ya Wizara: Kuogezwa mbele mafunzo kwa vitendo; Kusaini mikopo