Utaratibu wa kujiendeleza ama kwenda masomoni kuanzia Julai Mosi 2016