[video] Hotuba ya WM Majaliwa akiliahirisha Bunge la XI, Mkutano wa 3