Maelezo ya Wakili wa Mengi kuhusu taarifa ya hati ya wito wa Mahakama Kuu