Namba na Jinsi ya kulipa faini ya papo kwa hapo kielektroniki kwa Voda, Tigo, Airtel, Zantel