Taarifa na ratiba ya BAKWATA ya swala ya Idi itakayofanyika Makao Makuu