Taarifa ya uteuzi wa Mkurugenzi wa ATCL, M/Kiti na Wajumbe wa Bodi