Taarifa ya Ofisi ya takwimu ya aina ya wadadisi itakaowatambua na kuwatumia