Taarifa ya uteuzi wa Wajumbe wa Bodi ya Chuo cha Diplomasia