Wafamasia 2 Iringa wapandishwa kizimbani kwa tuhuma za rushwa

WAFAMASIA wawili, mmoja wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa na mwingine wa hospitali ya wilaya ya Mufindi pamoja na watuhumiwa wengine wawili waliokuwa viongozi wa kijiji cha Ilula Mwaya wilayani Kilolo wamefikishwa mahakamani kati ya Januari na Machi mwaka huu wakituhumia kwa makosa mbalimbali ya rushwa.

Akitoa taarifa ya utendaji kazi ya kipindi hicho, Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (Takukuru) Mkoa wa Iringa, Eunice Mmari alisema watuhumiwa hao wanne wamefikishwa mahakamani kwa mujibu wa Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Namba 11 ya mwaka 2007.

Aliwataja wafamasia hao kuwa ni Lucas Mwandi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa na Selemani Fulano wa hospitali ya wilaya ya Mufindi, na Deogratias Vangiliasas aliyekuwa Mwenyekiti wa kijiji cha Ilula Mwaya na Robert Kisaka aliyekuwa afisa mtendaji wa kijijiji hicho.

Azungumza na wanahabari ofisini kwake jana, Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (Takukuru) Mkoa wa Iringa, Eunice Mmari alisema wafamasia hao wanashitakiwa kupitia kesi namba 53/2016 na kesi namba 39/2016 kwa makosa ya wizi wa mali ya umma wakiwa mtumishi wa umma kinyume na kifungu cha 270 cha sheria ya kanuni ya adhabu iliyorekebishwa mwaka 2002.

Kuhusu waliokuwa viongozi wa kijiji hicho, alisema nao wanashitakiwa kwa makosa ya wizi wa mali za umma kupitia kesi namba 23/2016, kinyume na sheria hiyo ya rushwa kifungu namba 28, 29, 30 na 31.

Mmari alisema katika kipindi hicho cha Januari hadi Machi, Takukuru pia imepokea malalamiko 28 ya rushwa na 14 kati yake yamefunguliwa majadala ya uchunguzi, malalamiko tisa yanafanyiwa uchunguzi wa awali, huku malalamiko matano yakifungwa baada ya kukosekana kwa ushahidi.

Alikitoa mchanganuo wa mamalamiko hayo alisema afya iliongoza kwa kuwa na malalamiko saba, serikali za mitaa, vijiji na kata (6), elimu (3), ardhi (2), sekta binafsi (1), Tanroads (1), Ushirika na Kilimo (2), Polisi (1), Ujenzi (1) na sekta binafsi (2).

Akizungumzia mwamko wa wakazi wa mkoa wa Iringa kuyaripoti matukio ya rushwa katika taasisi yao, Mmari alisema; “mwamko ni mdogo sana ikilinganishwa na mikoa mingine.”

Alisema Takukuru inaamini kuwepo kwa makosa mengi yanayoangukia katika sheria ya rushwa lakini yemekuwa hayaripotiwi katika taasisi yao jambo linalowaathiri wananchi wenyewe na uchumi wa Taifa.

Aliwataka wananchi hao kutoa taarifa kwao wakati wowote wanapokosa huduma baada ya kudaiwa rushwa au pale wanapobaini miradi ya maendeleo katika maeneo yanayowazunguka inafanywa chini ya kiwango.

Kwa kupitia elimu kwa umma, Mmari alisema wananchi 4,957 wamepatiwa elimu ya rushwa katika kipindi hicho, wakiwemo wanafunzi 3,693.

Alisema ofisi yao pia imefanya vikao vinne vya kujadili dhibiti zilizofanyika ili kuziba mianya ya rushwa katika usimamizi wa mali za vijiji, zabuni ya ununuzi wa pampu ya kusukuma maji katika mji wa Mafinga, ajira za vibarua katika mamlaka ya maji Mafinga na taratibu za kuchukua walimu wa kujitolea shule za msingi za mjini Iringa.

Taarifa ya Wizara ya Aprili 4, 2016 kuhusu hali ya ugonjwa wa kipindupindu

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA AFYA, MAENDELEO YA JAMII, JINSIA, WAZEE NA WATOTO


TAMKO KUHUSU MWENENDO WA UGONJWA WA KIPINDUPINDU NCHINI LILILOTOLEWA NA MHE. UMMY MWALIMU (MB); WAZIRI WA AFYA, MAENDELEO YA JAMII, JINSIA, WAZEE NA WATOTO, TAREHE 4 APRILI, 2016

Ndugu wanahabari,

Kila wiki serikali kupitia Wizara yangu imekuwa ikitoa taarifa ya mwenendo wa mlipuko wa ugonjwa wa Kipindupindu na hatua zinazochukuliwa kudhibiti ugonjwa huu. Aidha pia kila mwisho wa mwezi, majumusiho hufanyika na kutolewa taarifa. Hadi kufikia tarehe 4 April 2016, jumla ya wagonjwa 20,294 wametolewa taarifa, na kati ya hao 320 wamepoteza maisha

Kwa kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka, mwenendo wa Kipindupindu unaashiria kuwa idadi ya wagonjwa inaongezeka nchini. Mwezi Januari kulikuwa na wagonjwa 2,272, na mwezi Machi kulikuwa na wagonjwa 2,956. Hili ni ongezeko la asilimia 30.1%. Hata hivyo, baadhi ya mikoa imeonyesha uendelevu wa kupungua kwa idadi ya wagojwa wa Kipindupindu kwa robo ya kwanza. Mikoa hiyo ni pamoja na Simiyu, Rukwa na Mbeya. Takwimu hizi za nchi nzima zinaashiria kuwa juhudi za kupambana na ugonjwa wa Kipindupindu zinahitaji kutekelezwa na kusimamiwa kikamilifu na mikoa na wilaya zote nchini baada ya Wizara yangu kutoa maelekezo na miongozo stahili. Vile vile, napenda kusisitiza kwamba hata Mikoa ambayo haina wagonjwa ni lazima wachukue hatua za tahadhari kuzuia maambukizi mapya, na ile mikoa ambayo ina wagonjwa iendelee kusimamia kikamilifu udhibiti wa mlipuko.

Katika mwezi Machi, jumla ya wagonjwa wapya walioripotiwa nchi nzima walikuwa 2,956, na vifo vilikuwa 53. Takwimu za mwezi Machi (tarehe 5 Machi hadi 3 Aprili) zinaonyesha idadi ya wagonjwa imeongezeka kwa asililmia 59.5% ikilinganishwa na idadi ya wagonjwa wa mwezi Februari (1,853). Mikoa ya Tanga, Pwani na Mtwara haikuwa imeriporti wagonjwa mwezi wa Februari lakini mwezi huu wa Machi imepata wagonjwa wapya. Aidha katika kipindi hiki cha mwezi mmoja kumekuwa na ongezeko kubwa la wagonjwa wapya kwenye mikoa ya Geita, Kilimanjaro, Manyara, Morogoro, na Dodoma. Idadi ya wagonjwa kutoka mikoa ya Simiyu, Mbeya na Iringa imepungua kati ya Februari na Machi 2016.

Kwa upande wa takwimu za kila wiki (weekly report), idadi ya wagonjwa wa Kipindupindu walioripotiwa kwa wiki ya kati ya tarehe 28 Machi hadi 3 Aprili 2016 imepungua kwa asilimia 37.2 ikilinganishwa na idadi ya wagonjwa walioripotiwa kati ya tarehe 21 hadi 27 Machi 2016. Kwa wiki hii ya tarehe 28 Machi hadi 3 Aprili 2016 kulikuwa na jumla ya wagonjwa wapya 430 na vifo saba (7). Idadi ya vifo kwa wiki hii imeongezeka kutoka vifo vinne vilivyoripotiwa katika wiki iliyopita. Kwa wiki hii mikoa iliyopata wagonjwa wengi zaidi ni Kilimanjaro (128), Mara (102), Morogoro (67), Geita (46), Mwanza (40) na Dar es Salaam (31). Halmashauri kumi zilizoongoza kwa idadi ya wagonjwa wapya wiki hii ni Same (74), Tarime Vijijini (52), Moshi Vijijini (44), Mvomero (27), Rorya (26), Ilemela (25), Korogwe Mjini (25), Morogoro Vijijini (25), Chato (24) na Tarime Mjini (20). Ugonjwa wa Kipindupindu hadi sasa haujaripotiwa kutoka mikoa ya Njombe na Ruvuma. 

Ndugu wanahabari,

Wizara inapenda kutoa pongezi kwa Mikoa na Wilaya zinazoendelea kutoa taarifa sahihi na kwa wakati pamoja na juhudi za kudhibiti ugonjwa huu. Ninaendelea kusisitiza kuwa ni lazima kwa Mikoa na Wilaya kutoa taarifa ya wagonjwa wapya wa Kipindupindu kwa kuzingatia mfumo wa ufuatiliaji wa magonjwa ujulikanao kama “Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR)”, ambao unasimamiwa na Waganga Wakuu wa Mikoa na Wilaya. Utoaji wa taarifa sahihi na kamili (ikiwa pamoja na linelists) kwa wakati utasaidia kuweka mikakati ya upesi ya kudhibiti ugonjwa huu usisambae kwa kasi na kuleta madhara zaidi.

Ndugu wanahabari,

Wizara inasisitiza kuwa kwa wakati huu wa masika, uwezekano wa kuongezeka kwa ugonjwa wa Kipindupindu ni mkubwa, hivyo ni lazima wananchi wazingatie kanuni za usafi binafsi na usafi wa mazingira. Kama tunavyoelekeza mara kwa mara, ni marufuku kwa watu kutitirisha maji taka ovyo, na pale hilo litakapofanyika basi hatua za kisheria zitachukuliwa. Aidha tunawasihi viongozi mbalimbali wa ngazi zote; za vitongoji, vijiji, kata na tarafa kusimamia kikamilifu sheria ya Afya ya Mazingira hususan wakati huu wa mvua za Masika. Tukumbuke kwamba kipindupindu kinahitaji juhudi kubwa zifanywe na wananchi na viongozi wa ngazi mbalimbali, hivyo tushirikiane kuhakikisha tunaepuka kuchafua vyanzo vya maji. Aidha, Serikali kupitia Wizara yangu na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea na juhudi za kutoa miongozo, maelekezo na ufuatiliaji juhudi za kudhibiti ugonjwa huu likiwemo zoezi la ugawaji wa dawa kwa ajili ya kutakasa maji (Chlorine tablets, mfano waterguard) katika mikoa iliyoathiriwa zaidi na Kipindupindu.

Ndugu wanahabari,

Nahimiza yafuatayo yazingatiwe katika kudhibiti magonjwa ya milipuko;
  1. Utoaji wa taarifa mapema katika vituo vya kutolea huduma za afya pale wanapoona wagonjwa wana dalili za magonjwa ya milipuko.
  2. Kutilia mkazo usafi wa mazingira kwa ujumla kama Ofisi ya Rais – TAMISEMI inavyoelekeza. Kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, ni budi tushirikiane katika kufanya usafi wa mazingira kwani hii itasaidia kwa kiasi kikubwa kudhibiti ugonjwa huu.
  3. Watumishi wa afya waendeelee kutoa tiba kwa wagonjwa wa Kipindupindu kwa uadilifu na kwa kuzingatia miongozo inayotolewa. Aidha waendelee kutoa elimu kwa wananchi ya kujiepusha kupata maambukizi.
  4. Juhudi za udhibiti wa kipindupindu zifanyike kwa ushirikishwaji wa karibu wa viongozi wa kijamii, hususan viongozi wa kidini na wa kimila
  5. Viongozi na Watendaji katika ngazi mbalimbali waendelee kuchukua tahadhari (Preparedness) kwa magonjwa haya na mengine yatokanayo na Mvua za Masika.
  6. Wamiliki wote wa vyombo vya usafiri wanaagizwa kutoa taarifa mara moja kwenye kituo cha afya kilichopo karibu pindi umuonapo abiria anayetapika au kuharisha.
Hitimisho

Wizara inaendelea kutoa wito kwa wadau wote katika ngazi zote kushirikiana kwa pamoja katika jitihada za kutokomeza ugonjwa wa Kipindupindu. Aidha, Wizara inaendelea kuwashukuru wataalamu wa sekta husika, Mashirika ya Kimataifa, Watumishi, Mikoa na Halmashauri pamoja na waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla kwa kuendelea kushirikiana katika suala zima la kudhibiti ugonjwa wa Kipindupindu.

Al-Shabaab execute Tanzanian accused of spying

An alleged jihadist from Tanzanian has been executed in Southern Somalia, reports indicate.

Issa Jemes Mwesiga, who hailed from Tanzania, was executed on Saturday at a square in Jilib town, about 400km south of the capital Mogadishu. He was charged, prosecuted, convicted and sentenced to death at an Al-Shabaab court over accusations of espionage.

Tanzania’s ministry of Foreign Affairs and International Relations couldn’t be reached by The Citizen for reaction on the reports, but Al-Shabaab officials said that Mwesiga was fighting alongside “fellow jihadists” before becoming a spy.

“Issa Jemes Mwesiga joined Al-Shabaab in 2013. Unfortunately, he has now been found guilty of spying,” said an Al-Shabaab official who spoke at the square as the Tanzanian jihadist faced a firing squad.

It is not yet clear which group or country the foreign militant was spying for.

Residents in the area, who contacted Somali National News Agency (SONA)—speaking on condition of anonymity for security reasons—said they believed that Al-Shabaab militants in the Juba territory have been affected by split loyalties to Al-Qaeda and the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) or IS.

“The foreign jihadist (Mwesiga) was executed by militants led by Ahmed Surad (one of the Al-Shabaab leaders in the area)”, stated a resident as quoted by SONA on Saturday.

Al-Shabaab is reckoned to have a large number of foreign jihadists widely known as al-Mujahedeen al-Muhajereen (migrant jihadists).

Read more: The Citizen

Six of Africa's fastest growing economies

5. Tanzania

Gold production and tourism have helped to prop Tanzania's economy into fifth place. There have been great strides in telecommunications, banking, energy and mining. Agriculture, nevertheless, remains a dominant force, employing 80% of the work force, providing 85% of the country's exports and accounting for more than a quarter of the GDP, which is predicted to hold steady at 7.10% over the next few years.
Read more at the source: WEF

ESRF: Impact Evaluation Short Course Training

Introduction

The Economic and Social Research Foundation (ESRF), is an independent research institution based in Dar es Salaam. The Foundation has more than 20 years of experience in conducting policy-enhancing research; strengthening capabilities in policy analysis and decision making as well as articulating and improving understanding of policy options in the public sector, private sector, and the civil society and development partners.

The Foundation provides capacity in Policy Analysis, Impact Evaluation and Monitoring and Evaluation of economic and social policies, programmes and projects in order to gauge their impact within both national and regional development processes. As a reputable local Think Tank, ESRF has enhanced national capacity in policy analysis, by and large, building an effective network of policy analysts, which in itself has increased national ownership of the policy-making process.

Rationale of the Course

In recent years, the attention of evaluators has shifted from the analysis of data after the completion of an intervention to the careful design of studies before the intervention is implemented. Researchers, managers, policy makers, donors and practitioners of development are now increasingly required to contribute to the production or the selection of evaluation designs. Our course will cover elements of impact evaluation designs as required by institutions such as the World Bank, Bill and Melinda Gates Foundation, the United Nations (UN), and the Department for International Development (DFID).

Course Objective:

This course on Impact Evaluation will provide researchers, project managers, policy makers, and practitioners of development with the necessary methodology and practical knowledge to meet the growing demand for rigorous evaluation of development programmes.

Learning Outcome

In this course you will learn how to design an impact evaluation of a development intervention employing quantitative methods. Some of the questions you will be able to answer include:
  • How do we frame the right evaluation questions and choose the right indicators?
  • What are the best impact evaluation methodologies?
  • How do we go beyond simple impact assessment by assessing spill-over effects, cost-effectiveness and impact on vulnerable groups?
  • What are cutting-edge quantitative methods for impact assessment?
Target Audience

Our course is particularly targeted for researchers, project managers, policy makers, donors, and practitioners of development.

Location and Delivery


Venue: Economic and Social Research Foundation Conference Hall

Duration: Five (5) days, 9th – 13th May, 2016

Delivery: The course offers a mix of lectures and practical work. Participants shall work in small groups and learn how to build a full evaluation design by applying the technical tools taught in lectures. Other activities included are Q&A and Energizers. The course will be delivered by a highly qualified expert in the field.

Application Deadline: Friday 6th, May 2016

Fees: Tshs. 700,000/= per participant. The fee will cover the facilitation fee, course materials, two tea breaks, buffet lunch, refreshments and a certificate of participation. It does not cover accommodation or travel costs. All payment should be made payable to: Economic and Social Research Foundation, Bank Name: CRDB BANK PLC, A/C: 0150258978600, SWIFT CODE: CORUTZTZ

NB: We also offer tailor made training to suit your requirements.

For more information on this course or any other offered, please contact:

HEAD OF THE GOVERNANCE AND CAPACITY DEVELOPMENT DEPARTMENT

Economic and Social Research Foundation (ESRF)
51 Uporoto Street, Ursino Estate,
P.O. Box 31226, Dar es Salaam
Tanzania

Phone: +255 787 021 506 or +255 659 925 134)
Email: [email protected]
Website: www.esrf.or.tz

Tahadhari kutoka kwa Mbunge wa Moshi kuhusu matapeli wanaotumia jina lake

TANGAZO KWA UMMA

Mbunge wa Jimbo la Moshi mjini Jafary Michael (Chadema) anatoa tahadhari kwa umma ya kuwa kuna baadhi ya watu wenye nia mbaya wanatumia namba yake ya simu ya mkononi ya mtandao wa Vodacom kufanya utapeli.

Watu hao wamekuwa wakituma ujumbe mfupi (SMS) kwa watu mbalimbali kwa lengo la kutapeli wakiomba kutumiwa fedha.

Wakati akishughulikia suala hilo katika vyombo vya dola ametoa ombi kwa yeyote atakayepata ujumbe huo kuupuza na kutoa taarifa kwa yeyote atakaye fikwa na kadhia hiyo.

Ukipata ujumbe huu mfahamishe na mwenzako.

Imetolewa na :

Japhary Michael
Mbunge wa Moshi mjini

Rais Magufuli aahirisha kusherehekea Muungano 2016 na kuagiza fedha zikapanue barabara Mwanza